Ένα προφίλ χειριστή χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ρυθμίσεων δικτύου που διαχειρίζεται το SASE Orchestrator. Μετά τη δημιουργία ενός πελάτη ή συνεργάτη, μπορείτε να του αντιστοιχίσετε ένα προφίλ χειριστή.

Οι χειριστές μπορούν να αποστείλουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν τα ακόλουθα είδωλα υλικολογισμικού και εργοστασιακών ρυθμίσεων στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator:
 • Είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας για μοντέλα συσκευών 6X0 Edge και μοντέλα συσκευών Edge 3X00 (3400/3800/3810)
 • Είδωλα υλικολογισμικού μόντεμ για 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) και 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW)
 • Εργοστασιακά είδωλα για όλες τις φυσικές συσκευές SD-WAN Edge

Με την έκδοση 5.2, υποστηρίζεται η ενημέρωση του ειδώλου εργοστασιακών ρυθμίσεων και του υλικολογισμικού πλατφόρμας σε SD-WAN Edge υψηλής διαθεσιμότητας (HA). Τα βήματα και οι απαιτήσεις περιγράφονται στις κατάλληλες ενότητες στην παρακάτω διαδικασία.

Δείτε Είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας και εργοστασιακών ρυθμίσεων με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator για περισσότερες πληροφορίες.

 1. Στην πύλη χειριστή, από το επάνω μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση (Administration) > Προφίλ χειριστών (Operator Profiles). Η σελίδα προφίλ Προφίλ χειριστή (Operator Profiles) εμφανίζει τα διαθέσιμα προφίλ.
  Σημείωση: Τα προφίλ χειριστών που περιέχουν είδωλο που έχει καταργηθεί επισημαίνονται για να ενημερώσουν τον χρήστη ότι η έκδοση λογισμικού του προφίλ περιέχει είδωλο λογισμικού που έχει καταργηθεί.
 2. Ως χρήστης-χειριστής, μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες σε αυτήν τη σελίδα:
  Επιλογή Περιγραφή
  Αναζήτηση (Search) Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης για να αναζητήσετε ένα αντίστοιχο κείμενο σε όλη τη σελίδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή σύνθετης αναζήτησης, για να περιορίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης.
  Νέο (New) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ χειριστή. Εισαγάγετε το όνομα και την περιγραφή που θέλετε στο παράθυρο διαλόγου και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).
  Διπλότυπο (Duplicate) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του επιλεγμένου προφίλ χειριστή. Μπορείτε να ενημερώσετε το όνομα και την περιγραφή.
  Λήψη (Download) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να κάνετε λήψη του αρχείου csv, που περιέχει μια λίστα όλων ή των επιλεγμένων προφίλ χειριστών.
  Κατάργηση (Remove) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να καταργήσετε τα επιλεγμένα προφίλ χειριστών από όλους τους συσχετισμένους συνεργάτες και πελάτες. Μπορείτε να ολοκληρώσετε αυτήν την ενέργεια, μόνο αφού εισαγάγετε τον σωστό αριθμό επιλεγμένων προφίλ.
  Διαγραφή (Delete) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να διαγράψετε τα επιλεγμένα προφίλ. Μπορείτε να ολοκληρώσετε αυτήν την ενέργεια, μόνο αφού εισαγάγετε τον σωστό αριθμό επιλεγμένων προφίλ.
  Σημείωση: Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα προφίλ που έχει ήδη αντιστοιχιστεί σε πελάτη ή συνεργάτη.
  Στήλες (Columns) Μπορείτε να επιλέξετε τις στήλες που θέλετε να εμφανίζονται στον πίνακα.
  Ανανέωση (Refresh) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να ανανεώσετε τη σελίδα.
  Σημείωση: Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα προφίλ που έχει ήδη αντιστοιχιστεί σε πελάτη ή συνεργάτη.
 3. Για να ενημερώσετε ένα υπάρχον προφίλ χειριστή, κάντε κλικ στη σύνδεση προς αυτό το όνομα προφίλ χειριστή. Εμφανίζεται η σελίδα του επιλεγμένου προφίλ χειριστή, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
 4. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις υπάρχουσες ρυθμίσεις του επιλεγμένου προφίλ. Δείτε τον παρακάτω πίνακα.
  Επιλογή Περιγραφή
  Ρυθμίσεις προφίλ
  Όνομα Επεξεργαστείτε το υπάρχον όνομα του προφίλ χειριστή.
  Περιγραφή Επεξεργαστείτε την υπάρχουσα περιγραφή του προφίλ χειριστή.
  Ρυθμίσεις διαχείρισης
  Διεύθυνση Orchestrator Επιλέξτε να χρησιμοποιήσετε είτε τη διεύθυνση FQDN είτε τη διεύθυνση IP ως διεύθυνση Orchestrator. Εάν επιλέξετε FQDN, εισαγάγετε τη διεύθυνση FQDN.
  Διεύθυνση IPv4 Orchestrator Εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv4 που θα χρησιμοποιηθεί ως διεύθυνση Orchestrator.
  Διεύθυνση IPv6 Orchestrator Εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv6 που θα χρησιμοποιηθεί ως διεύθυνση Orchestrator.
  Διαστήματα παλμού Εμφανίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ των μηνυμάτων παλμού που αποστέλλονται από το SASE Orchestrator στο SD-WAN Edges. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 30 δευτερόλεπτα και το ελάχιστο διάστημα πρέπει να είναι 10 δευτερόλεπτα. Εάν ένα SD-WAN Edge δεν λαμβάνει δύο παλμούς συνεχώς, τότε το SD-WAN Edge επισημαίνεται ως Εκτός λειτουργίας.
  Σημείωση: Όταν τροποποιείτε το διάστημα παλμού, φροντίστε να ενημερώσετε αντιστοίχως τον χρόνο καθυστέρησης ειδοποίησης ότι το SD-WAN Edge είναι εκτός σύνδεσης, για να αποφύγετε την αποστολή περιττών ειδοποιήσεων.
  Διαστήματα τμημάτων χρόνου Εμφανίζει το χρονικό διάστημα για το οποίο συλλέγονται τα δεδομένα εποπτείας για μια ροή. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 300 δευτερόλεπτα.
  Διαστήματα αποστολής στατιστικών Εμφανίζει το χρονικό διάστημα για την αποστολή των δεδομένων εποπτείας. Όλα τα δεδομένα για κάθε χρονική μερίδα συλλέγονται κατά τη διάρκεια του διαστήματος αποστολής στατιστικών και, στη συνέχεια, αποστέλλονται. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 300 δευτερόλεπτα.
  Επιλογή πύλης
  Λειτουργία πύλης Από προεπιλογή, η επιλογή Πύλη SD-WAN είναι Δυναμική (Dynamic) και οι πύλες Πύλες VMware SD-WAN Gateways επιλέγονται δυναμικά από το Ομάδα πυλών SD-WAN. Βεβαιωθείτε ότι η Ομάδα πυλών SD-WAN αποτελείται από τουλάχιστον δύο Πύλες VMware SD-WAN Gateways, ώστε η επιλογή Πύλη SD-WAN να είναι αποτελεσματική.

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ορίσετε την επιλογή Πύλη SD-WAN ως Στατική. Για την στατική επιλογή Πύλη SD-WAN, πρέπει να καθορίσετε την κύρια πύλη Πύλη SD-WAN. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια προαιρετική δευτερεύουσα πύλη Πύλη SD-WAN.

  Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τη στατική επιλογή Πύλη SD-WAN μόνο για σκοπούς δοκιμής ή εντοπισμού σφαλμάτων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή για διαμορφώσεις παράδοσης VPN ή συνεργατών SD-WAN Edge προς SD-WAN Edge.
  Αντιστοίχιση χάρτη εφαρμογής
  Αρχείο JSON Από προεπιλογή, ο αρχικός χάρτης εφαρμογής αντιστοιχίζεται στο προφίλ χειριστή. Μπορείτε να επιλέξετε έναν διαφορετικό χάρτη εφαρμογής από την αναπτυσσόμενη λίστα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Χάρτες εφαρμογής.
  Έκδοση λογισμικού (Software Version): Μπορείτε να επιλέξετε να προωθήσετε το πιο πρόσφατο είδωλο λογισμικού στο SD-WAN Edges. Από προεπιλογή, δεν εφαρμόζονται ενημερώσεις στις συσκευές. Ενεργοποιήστε το κουμπί εναλλαγής για να εμφανίσετε τα ακόλουθα πεδία.
  Έκδοση (Version) Επιλέξτε το είδωλο λογισμικού από την αναπτυσσόμενη λίστα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδωλα λογισμικού, ανατρέξτε στο θέμα Είδωλα λογισμικού.
  Διάρκεια ενημέρωσης Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διάρκεια ενημέρωσης (Update Duration) και εισαγάγετε τον χρόνο διάρκειας σε λεπτά. Όταν ενεργοποιείτε αυτήν την επιλογή, το SASE Orchestrator ενημερώνει όλες τις συσκευές που σχετίζονται με τον εταιρικό πελάτη εντός της καθορισμένης χρονικής διάρκειας.
  Έκδοση υλικολογισμικού
  Σημείωση: Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για εκδόσεις 5.0.0 του Edge και νεότερες. Αυτή η ενότητα ενεργοποιείται μόνο όταν απενεργοποιούμε την ενότητα Έκδοση λογισμικού (Software Version).

  Η έκδοση 5.1.0 εισάγει τη λειτουργικότητα των χειριστών για τη διαχείριση αναβαθμίσεων ειδώλου τόσο για είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας όσο και για είδωλα υλικολογισμικού μόντεμ και εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. (Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για συγκεκριμένες απαιτήσεις συσκευής.

  Δείτε τον παρακάτω πίνακα για τις απαιτήσεις της συσκευής και μια περιγραφή και των δύο τύπων λογισμικού.
  Τύπος λογισμικού Απαιτήσεις συσκευής Στοιχεία του Edge που θα ενημερωθούν
  Υλικολογισμικό μόντεμ Για την έκδοση 5.1.0 και νεότερες εκδόσεις: 510-LTE (EDGE 510LTE-AE, EDGE510LTE-AP) και 610-LTE (EDGE610LTE-AM, EDGE61LTE-RW) Υλικολογισμικό φορέα και αρχεία διαμόρφωσης
  Υλικολογισμικό πλατφόρμας (Platform Firmware)

  Για την έκδοση 5.0.0, υποστηρίζονται μόνο συσκευές Edge 6x0.

  Για την έκδοση 5.1.0, υποστηρίζονται επίσης μοντέλα EDGE3400/ EDGE3800/ EDGE3810.
  • BIOS (βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου)
  • CPLD (Complex Programmable Logic Device, Σύνθετη προγραμματιζόμενη λογική συσκευή)
  • PIC (Programmable Intelligent Compute, Προγραμματιζόμενος ευφυής υπολογισμός)
  Εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση (MR): Edge 500, Edge 5X0, Edge 6X0 Για τις εκδόσεις 5.0.0 και νεότερες εκδόσεις: όλες οι συσκευές Edge. Το είδωλο εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων θα ενημερωθεί.
  Σημείωση:
  • Είναι σημαντικό να ενημερώσετε πρώτα την έκδοση λογισμικού. Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση, ενημερώστε το υλικολογισμικό (της πλατφόρμας ή του μόντεμ) και κατόπιν ενημερώστε την εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση. Μην ενημερώνετε ταυτόχρονα την έκδοση λογισμικού, το υλικολογισμικό και την εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση. Επίσης, να ενημερώνετε μόνο ένα στοιχείο τη φορά.
  • Για εκδόσεις πριν από την 5.0.0, η ενημέρωση προφίλ χειριστή θα είναι επιτυχής, αλλά τα είδωλα υλικολογισμικού δεν θα εφαρμοστούν στο Orchestrator. Δεν θα δημιουργηθούν συμβάντα, καθώς το Orchestrator δεν έχει υποστηριζόμενη έκδοση λογισμικού.
  • Για την έκδοση 5.0.0 και νεότερες εκδόσεις, η ενημέρωση προφίλ χειριστή θα είναι επιτυχής και το Orchestrator θα ενημερώσει τα στοιχεία ειδώλων υλικολογισμικού και εργοστασιακών ρυθμίσεων.

  Δείτε τον παρακάτω πίνακα για έναν πίνακα συμβατότητας υποστηριζόμενων ειδώλων για τις υποστηριζόμενες συσκευές Edge.

  Πίνακας 1. Υποστηριζόμενα είδωλα και πίνακας συμβατότητας
  Οικογένεια συσκευών (Device Family) Είδωλο λογισμικού (οικογένεια συσκευών) Υλικολογισμικό πλατφόρμας (οικογένεια συσκευών) Υλικολογισμικό μόντεμ (οικογένεια συσκευών) Εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση (οικογένεια συσκευών)
  • EDGE 6x0
  • EDGE 6X0
  EDGE 6X0 610-LTE
  • EDGE 6X0
  EDGE 3x00
  • EDGE 8X0
  • EDGE 1000
  • EDGE 3X00
  Edge 3X00 NA
  • EDGE 8X0
  • EDGE 1000
  • EDGE 3X00
  510LTE
  • Edge 510LTE-AE
  • Edge 510LTE-AP
  NA
  • Edge 510LTE-AE
  • Edge 510LTE-AP
  Edge 5X0
  610-LTE
  • Edge 610LTE-AM
  • Edge 61LTE-RW
  Edge 6X0
  • Edge 610LTE-AM
  • Edge 61LTE-RW
  Edge 6X0
  Ο χειριστής μπορεί να δημιουργήσει πολλά διαφορετικά προφίλ και να επιλέξει προφίλ με διάφορους συνδυασμούς για τη διαχείριση διαφορετικών τύπων ενημερώσεων υλικολογισμικού που θα εφαρμοστούν στα SD-WAN Edge. Δείτε τις παρακάτω σημειώσεις για περισσότερες πληροφορίες.
  Σημείωση:
  • Για να μπορέσει ένας χειριστής να ενημερώσει και να διαχειριστεί τα είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας για συσκευές 6X0 Edge και εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις συσκευές, η έκδοση λογισμικού Edge και Orchestrator πρέπει πρώτα να ενημερωθεί σε 5.0.0 ή νεότερη έκδοση.
  • Στην έκδοση 5.0.0, το όνομα προφίλ χειριστή θα εμφανίζεται ως πακέτο ειδώλων (λογισμικού και υλικολογισμικού) που παραθέτει τις λεπτομέρειες των ειδώλων υλικολογισμικού που έχουν επισημανθεί στο προφίλ χειριστή. (Για να προβάλετε αυτήν τη ρύθμιση, μεταβείτε στις επιλογές Διαχείριση Edge > Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Edge Management > Service Settings)). Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.

  • Όλες οι αναβαθμίσεις εργοστασιακών ρυθμίσεων και υλικολογισμικού περιορίζονται στην ενεργοποίηση μετά την αναβάθμιση.
  • Το είδωλο του λογισμικού 5.0.0 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση του ειδώλου των εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων στο Edge, εάν το είδωλο έκδοσης 5.0.0 ή νεότερης αποσταλεί από την καρτέλα «Λογισμικό» (Software). Το λογισμικό θα ενημερωθεί. Εάν το είδωλο αποσταλεί από την καρτέλα «Υλικολογισμικό» (Firmware), το είδωλο των εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων θα ενημερωθεί. Τα είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας μπορούν να αποσταλούν μόνο από την καρτέλα «Υλικολογισμικό» (Firmware).
  • Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού πλατφόρμας χρειάζεται τουλάχιστον 10 λεπτά για να ολοκληρωθεί και περιλαμβάνει πολλές επανεκκινήσεις του Edge, κατά τις οποίες το Edge θα εμφανίζεται ως εκτός σύνδεσης.
  • Για την έκδοση 5.2, υποστηρίζεται η ενημέρωση του ειδώλου εργοστασιακών ρυθμίσεων και του υλικολογισμικού πλατφόρμας σε SD-WAN Edge υψηλής διαθεσιμότητας (HA). Για την ενημέρωση του υλικολογισμικού μόντεμ σε SD-WAN Edge υψηλής διαθεσιμότητας (HA), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
   • 1- Τα Edge δεν πρέπει να είναι διαμορφωμένα από το HA.
   • 2- Εφαρμόστε το υλικολογισμικό μόντεμ.
   • 3- Διαμορφώστε ξανά τη λειτουργία HA.

 5. Στην ενότητα Έκδοση λογισμικού (Software Version), κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Έκδοση (Version). Επιλέξτε το είδωλο λογισμικού και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes). Για να ενημερώσετε ένα υλικολογισμικό πλατφόρμας, πρέπει να εφαρμοστεί μια έκδοση λογισμικού 5.0.0 ή νεότερη για ένα Edge 6X0 ή Edge 3X00. Για να ενημερώσετε ένα υλικολογισμικό μόντεμ, πρέπει να εφαρμοστεί μια έκδοση λογισμικού 5.0.0 ή νεότερη για Edge 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) ή 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW).
  Σημείωση: Είναι σημαντικό να ενημερώσετε πρώτα την έκδοση λογισμικού. Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση, ενημερώστε το είδωλο εργοστασιακών ρυθμίσεων ή το υλικολογισμικό πλατφόρμας ή μόντεμ. Μην ενημερώνετε ταυτόχρονα την έκδοση λογισμικού και υλικολογισμικού.
  Σημείωση: Το αναπτυσσόμενο μενού Έκδοση (Version) εμφανίζει τα είδωλα λογισμικού που έχουν καταργηθεί με μια ένδειξη, αλλά δεν θα μπορείτε να επιλέξετε τα είδωλα που έχουν καταργηθεί.

  Για το επιλεγμένο προφίλ, οι πληροφορίες χρήσης, όπως ο αριθμός των πελατών που χρησιμοποιούν το προφίλ και η έκδοση λογισμικού που χρησιμοποιείται από το προφίλ, εμφανίζονται στο κάτω αριστερό μέρος της σελίδας.

  Εάν επιλεγεί μια έκδοση λογισμικού 5.0.0 και νεότερη για ένα Edge 6X0 από το αναπτυσσόμενο μενού Έκδοση λογισμικού (Software Version), η ενότητα Υλικολογισμικό (Firmware) θα είναι διαθέσιμη για αναβάθμιση. Εάν έχει επιλεγεί μια έκδοση λογισμικού παλαιότερη από 5.0.0 ή όταν έχει επιλεγεί ένα πακέτο ειδώλου λογισμικού για ένα εικονικό Edge, η ενότητα Υλικολογισμικό (Firmware) είναι ανενεργή.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
 7. Στην ενότητα Έκδοση λογισμικού (Software Version), καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Έκδοση λογισμικού (Software Version) και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
 8. Στην ενότητα Υλικολογισμικό (Firmware), επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Υλικολογισμικό πλατφόρμας (Platform Firmware) ή/και Είδωλο εργοστασιακών ρυθμίσεων (Factory Image) στις κατάλληλες ενότητες και επιλέξτε ένα είδωλο από το αναπτυσσόμενο μενού. Δείτε τη σημαντική σημείωση παρακάτω.
  Σημείωση: Η ενότητα ειδώλου Υλικολογισμικό (Firmware) μπορεί να διαμορφωθεί για την έκδοση λογισμικού 5.0.0 και νεότερη και για συσκευές Edge 6X0.
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκ νέου εφαρμογή (Reapply) για να επιβάλετε την εκ νέου ενημέρωση του επιλεγμένου ειδώλου λογισμικού για τα SD- WAN Edge που σχετίζονται με το επιλεγμένο προφίλ χειριστή.
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Σχετικές συνδέσεις