Αυτή η ενότητα παραθέτει όλα τα προνόμια που είναι διαθέσιμα στην πύλη χειριστή.

Οι στήλες στον πίνακα υποδεικνύουν τα εξής:
  • Προνόμιο αποδοχής – Έχουν τα προνόμια δικαίωμα αποδοχής;
  • Προνόμιο άρνησης – Έχουν τα προνόμια δικαίωμα άρνησης;
  • Προσαρμόσιμο – Είναι το προνόμιο διαθέσιμο για προσαρμογή στην καρτέλα Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permissions);
Δυνατότητα Όνομα προνομίου Περιγραφή Προνόμιο αποδοχής Προνόμιο άρνησης Προσαρμόσιμο
Διαχείριση πελατών Δημιουργία πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης επιχειρησιακών πελατών ως χειριστή ή ως συνεργάτη Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση πελάτη
Ενημέρωση πελάτη Ναι Ναι
Διαγραφή πελάτη Όχι Όχι
Διαχείριση πελάτη
Διαχείριση συνεργατών Δημιουργία συνεργάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης συνεργατών Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση συνεργάτη
Ενημέρωση συνεργάτη
Διαγραφή συνεργάτη
Διαχείριση συνεργάτη
Είδωλα λογισμικού (Software Images) Δημιουργία πακέτου λογισμικού Εκχωρεί πρόσβαση για αποστολή και αντιστοίχιση εικόνων λογισμικού Edge και χαρτών εφαρμογής Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση πακέτου λογισμικού
Ενημέρωση πακέτου λογισμικού
Διαγραφή πακέτου λογισμικού
Διαχείριση πακέτου λογισμικού
Ιδιότητες συστήματος Δημιουργία ιδιότητας συστήματος Εκχωρεί πρόσβαση στην προβολή και διαχείριση ιδιοτήτων συστήματος Ναι Ναι Όχι
Ανάγνωση ιδιότητας συστήματος Ναι
Ενημέρωση ιδιότητας συστήματος Όχι
Διαγραφή ιδιότητας συστήματος Όχι
Διαχείριση ιδιότητας συστήματος Ναι
Επεξεργασία περιορισμένων ιδιοτήτων συστήματος Ελέγχει τη δυνατότητα επεξεργασίας περιορισμένων ιδιοτήτων συστήματος από τον χρήστη Ναι Όχι Όχι
Συμβάντα χειριστή Δημιουργία συμβάντος χειριστή Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής των συμβάντων χειριστή Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση συμβάντος χειριστή
Ενημέρωση συμβάντος χειριστή
Διαγραφή συμβάντος τελεστή
Διαχείριση συμβάντος χειριστή
Προφίλ χειριστή Δημιουργία προφίλ χειριστή Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης προφίλ χειριστή Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση προφίλ χειριστή
Ενημέρωση προφίλ χειριστή
Διαγραφή προφίλ χειριστή
Διαχείριση προφίλ χειριστή
Προβολή καρτέλας προφίλ χειριστή Ελέγχει τη δυνατότητα του χρήστη για προβολή και διαμόρφωση μέσα στο μενού προφίλ χειριστή Όχι Ναι Ναι
Χρήστες χειριστές Δημιουργία χρήστη-χειριστή Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης χρηστών-χειριστών με δικαιώματα διαχείρισης Ναι Ναι Όχι
Ανάγνωση χρήστη-χειριστή Ναι
Ενημέρωση χρήστη-χειριστή Όχι
Διαγραφή χρήστη-χειριστή Όχι
Διαχείριση χρήστη-χειριστή Ναι
Χρήστες-χειριστές > Διακριτικά API Δημιουργία διακριτικού χειριστή Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης των διακριτικών ελέγχου ταυτότητας χειριστή Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση διακριτικού χειριστή
Ενημέρωση διακριτικού χειριστή
Διαγραφή διακριτικού χειριστή
Διαχείριση διακριτικού χειριστή
Ομάδες πυλών Πύλες Διαγνωστικά πακέτα πύλης Δημιουργία πύλης Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης Ομάδων πυλών και πυλών ως χειριστής ή ως συνεργάτης. Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση πύλης
Ενημέρωση πύλης
Διαγραφή πύλης
Διαχείριση πύλης
Προβολή καρτέλας λίστας πυλών Ελέγχει τη δυνατότητα προβολής της λίστας πυλών από το χρήστη Όχι Ναι Ναι
Πύλες > Νέα πύλη Δημιουργία PKI χειριστή Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης ρύθμισης παραμέτρων PKI σε επίπεδο χειριστή περιλαμβανομένων των πιστοποιητικών πύλης και της αρχής έκδοσης πιστοποιητικών Ναι Ναι Όχι
Πύλη > Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας πύλης Ανάγνωση PKI χειριστή Ναι
Ενημέρωση PKI χειριστή Όχι
Διαχείριση PKI χειριστή Ναι
Διαγνωστικά πακέτα πύλης > Κάντε λήψη διαγνωστικών πακέτων Λήψη διαγνωστικών στοιχείων πύλης Εκχωρεί τη δυνατότητα λήψης διαγνωστικών στοιχείων πύλης Όχι Ναι Ναι
Χάρτες εφαρμογής Δημιουργία πακέτου λογισμικού Εκχωρεί πρόσβαση για αποστολή και αντιστοίχιση εικόνων λογισμικού Edge και Χαρτών εφαρμογής Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση πακέτου λογισμικού
Ενημέρωση πακέτου λογισμικού
Διαγραφή πακέτου λογισμικού
Διαχείριση πακέτου λογισμικού
Δικαιώματα υπηρεσίας Δημιουργία πακέτου δικαιωμάτων υπηρεσίας Εκχωρεί πρόσβαση για τη διαχείριση πακέτων δικαιωμάτων υπηρεσίας Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση πακέτου δικαιωμάτων υπηρεσίας
Ενημέρωση πακέτου δικαιωμάτων υπηρεσίας
Διαγραφή πακέτου δικαιωμάτων υπηρεσίας
Διαχείριση πακέτου δικαιωμάτων υπηρεσίας
Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing) Δημιουργία άδειας χρήσης Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης αδειών χρήσης Edge Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση άδειας χρήσης Ναι Ναι
Ενημέρωση άδειας χρήσης
Διαγραφή άδειας χρήσης Όχι Όχι
Διαχείριση άδειας χρήσης
Σύνοψη CA > Πιστοποιητικά πύλης > Ανάκληση πιστοποιητικού Ανάγνωση PKI χειριστή Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης ρύθμισης παραμέτρων PKI σε επίπεδο χειριστή περιλαμβανομένων των πιστοποιητικών πύλης και της αρχής έκδοσης πιστοποιητικών Ναι Ναι Ναι
Διαγραφή PKI χειριστή Όχι
Διαχείριση PKI χειριστή Ναι
Ανάγνωση PKI πελατών Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης ρυθμίσεων PKI επιχειρήσεων Ναι Όχι Όχι
Διαγραφή PKI πελατών
Διαχείριση PKI πελατών
Έλεγχος ταυτότητας Orchestrator > Έλεγχος ταυτότητας χειριστή Δημιουργία ελέγχου ταυτότητας χειριστή Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης της λειτουργίας ελέγχου ταυτότητας χειριστή, όπως SSO, RADIUS ή Native Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση ελέγχου ταυτότητας χειριστή
Ενημέρωση ελέγχου ταυτότητας χειριστή
Διαγραφή ελέγχου ταυτότητας χειριστή
Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας χειριστή
Έλεγχος ταυτότητας Orchestrator > Έλεγχος ταυτότητας επιχείρησης Δημιουργία ελέγχου ταυτότητας πελατών Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης της λειτουργίας ελέγχου ταυτότητας πελάτη, όπως RADIUS ή Native Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση ελέγχου ταυτότητας πελάτη
Ενημέρωση ελέγχου ταυτότητας πελάτη
Διαγραφή ελέγχου ταυτότητας πελάτη
Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας πελάτη
Αντιγραφή Δημιουργία αντιγραφής Εκχωρεί πρόσβαση στην προβολή και τη διαμόρφωση της αποκατάστασης από καταστροφή του Orchestrator Ναι Ναι Όχι
Ανάγνωση αντιγραφής Ναι
Ενημέρωση αντιγραφής Όχι
Διαγραφή αντιγραφής
Διαχείριση αντιγραφής Ναι
Διαγνωστικά Orchestrator > Διαγνωστικά πακέτα Δημιουργία διαγνωστικών Orchestrator Εκχωρεί πρόσβαση σε αιτήματα και διαγνωστικά πακέτα Orchestrator Ναι Ναι Ναι
Διαγνωστικά Orchestrator > Στατιστικά στοιχεία βάσης δεδομένων Ανάγνωση διαγνωστικών Orchestrator
Ενημέρωση διαγνωστικών Orchestrator
Διαγραφή διαγνωστικών Orchestrator
Διαχείριση διαγνωστικών Orchestrator
Ενημέρωση Orchestrator για αυτόνομη λειτουργία Δημιουργία πακέτου λογισμικού Εκχωρεί πρόσβαση για αποστολή και αντιστοίχιση εικόνων λογισμικού Edge και Χαρτών εφαρμογής Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση πακέτου λογισμικού
Ενημέρωση πακέτου λογισμικού
Διαγραφή πακέτου λογισμικού
Διαχείριση πακέτου λογισμικού
Ενημέρωση Orchestrator για Αναβάθμιση ενορχηστρωτή για ρύθμιση DR Δημιουργία αντιγραφής Εκχωρεί πρόσβαση στην προβολή και τη διαμόρφωση της αποκατάστασης από καταστροφή του Orchestrator Ναι Ναι Όχι
Ανάγνωση αντιγραφής Ναι
Ενημέρωση αντιγραφής Όχι
Διαγραφή αντιγραφής
Διαχείριση αντιγραφής Ναι
Συμφωνίες χρηστών Δημιουργία σύμβασης χρήστη Εκχωρεί πρόσβαση για τη διαμόρφωση της σύμβασης χρήστη πελάτη Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση σύμβασης χρήστη
Ενημέρωση σύμβασης χρήστη
Διαγραφή σύμβασης χρήστη
Διαχείριση σύμβασης χρήστη
Κάτοχοι Orchestrator Διαχείριση Orchestrator Απόθεμα Edge Δημιουργία αποθέματος Edge Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης του αποθέματος Εdge, όπως απαιτείται για τη ρύθμιση παραμέτρων της ανακατεύθυνσης Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση αποθέματος Edge
Ενημέρωση αποθέματος Edge
Διαγραφή αποθέματος Edge
Διαχείριση αποθέματος Edge

Όταν δεν επιτρέπεται το αντίστοιχο προνόμιο χρήστη, το παράθυρο Orchestrator εμφανίζει το σφάλμα 404 ο πόρος δεν βρέθηκε (404 resource not found).