Τα δικαιώματα υπηρεσίας επιτρέπουν σε έναν διαχειριστή να καθορίζει λεπτομερώς τις ενέργειες (ανάγνωση, δημιουργία, ενημέρωση και διαγραφή) που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε προνόμιο (όπως η Υπηρεσία ασφάλειας Cloud και η διαμόρφωση τμήματος πελατών) μέσα σε ένα πακέτο προνομίων.

Σημείωση:
 • Ξεκινώντας από την έκδοση 5.1.0, η Προσαρμογή ρόλων (Role Customization) μετονομάζεται σε Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permissions).
 • Για να ενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα, ένας χειριστής πρέπει να μεταβεί στις επιλογές Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) > Πρόσθετη διαμόρφωση (Additional Configuration) > Πρόσβαση δυνατότητας (Feature Access), και, στη συνέχεια, να επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Προσαρμογή ρόλων (Role Customization).

Μπορείτε να προσαρμόσετε μόνο τα δικαιώματα και όχι τους ρόλους. Όταν προσαρμόζετε ένα δικαίωμα, οι αλλαγές επηρεάζουν τους ρόλους που είναι συσχετισμένοι με αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρόλοι.

Τα δικαιώματα υπηρεσίας εφαρμόζονται στα προνόμια ως εξής:
 • Οι προσαρμογές που πραγματοποιούνται σε επίπεδο επιχείρησης αντικαθιστούν τις προσαρμογές που πραγματοποιούνται σε επίπεδο συνεργάτη ή χειριστή.
 • Οι προσαρμογές που πραγματοποιούνται σε επίπεδο συνεργάτη παρακάμπτουν τις προσαρμογές σε επίπεδο χειριστή.
 • Μόνο όταν δεν υπάρχουν προσαρμογές σε επίπεδο συνεργάτη ή επιχείρησης, οι προσαρμογές που πραγματοποιούνται από τον χειριστή εφαρμόζονται καθολικά σε όλους τους χρήστες στο Orchestrator.
Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τα προνόμια χρήστη, ανατρέξτε στην ενότητα Λίστα προνομίων χρήστη.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καρτέλα Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permissions):
 1. Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση (Administration) από το επάνω μενού.
 2. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών (User Management) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permissions). Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:
 3. Στην οθόνη Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permissions), μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες:
  Επιλογή Περιγραφή
  Υπηρεσία (Service) Επιλέξτε την υπηρεσία από το αναπτυσσόμενο μενού. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες είναι οι εξής:
  • Όλες (All)
  • Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings)
  • SD-WAN
  • Cloud Web Security
  • Secure Access
  • Edge Network Intelligence
  • Κατάλογος εφαρμογών (App Catalog)
  • MCS
  • Ιδιωτικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (Private Mobile Network)

  Εμφανίζονται οι προσαρμοσμένες άδειες υπηρεσίας, εάν υπάρχουν, που σχετίζονται με την επιλεγμένη υπηρεσία. Από προεπιλογή, εμφανίζονται όλες οι προσαρμοσμένες άδειες υπηρεσίας.

  Νέο δικαίωμα (New Permission) Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο δικαίωμα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Νέο δικαίωμα.
  Επεξεργασία (Edit) Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου δικαιώματος. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στη σύνδεση για το Όνομα δικαιώματος (Permission Name) για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις.
  Κλωνοποίηση (Clone) Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του επιλεγμένου δικαιώματος.
  Δημοσίευση δικαιώματος (Publish Permission) Εφαρμόζει την προσαρμογή που είναι διαθέσιμη στο επιλεγμένο πακέτο στο υπάρχον δικαίωμα. Αυτή η επιλογή τροποποιεί τα προνόμια μόνο στο τρέχον επίπεδο. Εάν υπάρχουν διαθέσιμες προσαρμογές σε επίπεδο χειριστή ή σε χαμηλότερο επίπεδο για τον ίδιο ρόλο, τότε το χαμηλότερο επίπεδο έχει προτεραιότητα.
  Περισσότερα (More) Σας επιτρέπει να επιλέξετε από τις ακόλουθες πρόσθετες επιλογές:
  • Διαγραφή (Delete): Διαγράφει το επιλεγμένο δικαίωμα. Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα δικαίωμα εάν χρησιμοποιείται ήδη.
   Σημείωση: Ένα δικαίωμα μπορεί να διαγραφεί μόνο εάν βρίσκεται σε λειτουργία προσχεδίου. Η επιλογή Διαγραφή (Delete) είναι απενεργοποιημένη για ένα δημοσιευμένο δικαίωμα. Εάν θέλετε να διαγράψετε ένα δημοσιευμένο δικαίωμα, πρέπει να επαναφέρετε το δικαίωμα στην προεπιλογή του συστήματος, γεγονός που το αλλάζει σε λειτουργία προσχεδίου και ενεργοποιεί την επιλογή Διαγραφή (Delete) για το δικαίωμα.
  • Λήψη JSON (Download JSON): Πραγματοποιεί λήψη της λίστας δικαιωμάτων σε ένα αρχείο σε μορφή JSON.
  • Αποστολή δικαιώματος (Upload Permission): Σας επιτρέπει να αποστείλετε ένα αρχείο JSON ενός προσαρμοσμένου δικαιώματος.
  • Επαναφορά προεπιλογής συστήματος (Reset to System Default): Επιτρέπει την επαναφορά των τρεχόντων δημοσιευμένων δικαιωμάτων στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Μόνο οι άδειες που ισχύουν για τα δικαιώματα στο τρέχον επίπεδο (Χειριστής, Συνεργάτης ή Επιχείρηση) του SASE Orchestrator επαναφέρονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Εάν οι χειριστές ή οι πελάτες έχουν προσαρμόσει τα προνόμιά τους σε επίπεδο συνεργάτη ή επιχείρησης στο Orchestrator, αυτές οι ρυθμίσεις παραμένουν ίδιες.
 4. Ακολουθούν οι υπόλοιπες επιλογές που είναι διαθέσιμες στην καρτέλα Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permissions):
  Επιλογή Περιγραφή
  Στήλες (Columns) Κάντε κλικ και επιλέξτε τις στήλες που θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται στη σελίδα.
  Σημείωση: Η στήλη Συσχετισμένος ρόλος (Role Associated) εμφανίζει τους ρόλους που χρησιμοποιούν το ίδιο πακέτο προνομίων.
  Ανανέωση (Refresh) Κάντε κλικ για να ανανεώσετε τη σελίδα για να εμφανίσετε τα πιο πρόσφατα δεδομένα.
Σημείωση: Τα δικαιώματα υπηρεσίας εξαρτώνται από την έκδοση και ένα δικαίωμα υπηρεσίας που δημιουργήθηκε σε ένα Orchestrator που χρησιμοποιεί μια προηγούμενη έκδοση λογισμικού δεν θα είναι συμβατό με ένα Orchestrator που χρησιμοποιεί μια μεταγενέστερη έκδοση. Για παράδειγμα, ένα δικαίωμα υπηρεσίας που δημιουργήθηκε σε Orchestrator που εκτελεί την έκδοση 3.4.x δεν θα λειτουργεί σωστά, εάν το Orchestrator αναβαθμιστεί σε έκδοση 4.x. Επίσης, ένα δικαίωμα υπηρεσίας που δημιουργήθηκε σε Orchestrator που εκτελεί την έκδοση 3.4.x δεν λειτουργεί σωστά, όταν το Orchestrator αναβαθμίζεται σε έκδοση 4.x.x. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο χρήστης πρέπει να επανεξετάσει και να αναδημιουργήσει το δικαίωμα υπηρεσίας για τη νεότερη έκδοση για να εξασφαλίσει την ορθή επιβολή όλων των ρόλων.