Το δίκτυο της VMware αποτελείται από πολλαπλές πύλες υπηρεσιών που αναπτύσσονται σε κέντρα δεδομένων δικτύου και cloud ανώτατου επιπέδου. Η Πύλη SD-WAN προσφέρει το πλεονέκτημα των υπηρεσιών που παρέχονται στο cloud και βελτιστοποιημένες διαδρομές προς όλες τις εφαρμογές, τις διακλαδώσεις και τα κέντρα δεδομένων. Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν επίσης να αναπτύξουν τις δικές τους πύλες συνεργατών στην ιδιωτική υποδομή cloud.