Οι Πύλες VMware SD-WAN Gateways είναι ένα κατανεμημένο δίκτυο πυλών, που αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο ή σε εσωτερική εγκατάσταση σε παρόχους υπηρεσιών, παρέχοντας επεκτασιμότητα, πλεονασμό και ευελιξία κατ’ απαίτηση. Οι Πύλες SD-WAN βελτιστοποιούν τις διαδρομές δεδομένων προς όλες τις εφαρμογές, τις διακλαδώσεις και τα κέντρα δεδομένων μαζί με τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών δικτύου από και προς το cloud.

Από προεπιλογή, οι πύλες πύλη-1 (gateway-1) και πύλη-2 (gateway-2) είναι διαθέσιμες κατά την εγκατάσταση του SASE Orchestrator. Εάν απαιτείται, μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετες πύλες.

Ως υπερχρήστης-χειριστής και διαχειριστής-χειριστής, μπορείτε να δημιουργήσετε, να διαχειριστείτε και να διαγράψετε πύλες που δημιουργούνται τόσο από χρήστες-χειριστές όσο και από χρήστες-συνεργάτες.
Σημείωση: Ο χρήστης υποστήριξης-χειριστής IT και ο χρήστης-χειριστής/ειδικός επιχείρησης μπορεί να προβάλει μόνο τις διαμορφωμένες πύλες.
Για να διαχειριστείτε πύλες, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Συνδεθείτε στο Orchestrator ως υπερχρήστης-χειριστής ή χρήστης-διαχειριστής.

 2. Στο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση πυλών (Gateway Management) και μεταβείτε στην επιλογή Πύλες (Gateways) στο αριστερό παράθυρο περιήγησης.

  Εμφανίζεται η σελίδα Πύλες (Gateways).

Για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη πύλη, εισαγάγετε ένα σχετικό κείμενο αναζήτησης στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search). Για σύνθετη αναζήτηση, κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου δίπλα στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search), για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Η ενότητα Κατανομή χάρτη (Map Distribution) χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πυλών σε έναν χάρτη. Μπορείτε να κάνετε κλικ στα κουμπιά + και -, για μεγέθυνση και σμίκρυνση του χάρτη, αντίστοιχα.

Στον πίνακα Πύλες (Gateways) εμφανίζονται οι υπάρχουσες πύλες με τα ακόλουθα στοιχεία.

Πεδίο Περιγραφή
Όνομα (Name) Το όνομα της πύλης
Κατάσταση (Status)
Αντικατοπτρίζει την επιτυχία ή την αποτυχία των περιοδικών παλμών που αποστέλλονται από mgd στο Orchestrator και δεν υποδεικνύει την κατάσταση των δεδομένων και του επιπέδου ελέγχου. Ακολουθούν οι πιθανές καταστάσεις:
 • Συνδεδεμένο (Connected) – Η πύλη πάλλεται με επιτυχία στο Orchestrator.
 • Υποβαθμισμένο (Degraded) – Ο παλμός της πύλης δεν έχει ακουστεί στο Orchestrator για τουλάχιστον ένα λεπτό.
 • Εκτός σύνδεσης (Offline) – Ο παλμός της πύλης δεν έχει ακουστεί στο Orchestrator για τουλάχιστον δύο λεπτά.
CPU Μέση χρήση της CPU όλων των πυρήνων στο σύστημα κατά τη στιγμή του τελευταίου παλμού.
Μνήμη (Memory) Ποσοστιαία χρήση της φυσικής μνήμης από όλες τις διεργασίες του συστήματος, όπως αναφέρεται από τη psutil.phymem_usage κατά τη στιγμή του τελευταίου παλμού. Αυτό είναι παρόμοιο με την εκτίμηση του ποσοστού χρήσης της μνήμης με χρήση της εντολής ελεύθερο (free).
Edge Ο αριθμός των Edge που είναι συνδεδεμένα στην Πύλη κατά τη στιγμή του τελευταίου παλμού.
Σημείωση: Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή (View) δίπλα στον αριθμό των Edge, για να προβάλετε όλα τα Edge που έχουν αντιστοιχιστεί στην πύλη, καθώς και την κατάσταση εντός/εκτός σύνδεσης στο Orchestrator. Αυτή η επιλογή δεν εμφανίζει τα Edge που είναι πράγματι συνδεδεμένα στην πύλη.
Κατάσταση υπηρεσίας (Service State) Η κατάσταση υπηρεσίας που έχει ρυθμιστεί από τον χρήστη της πύλης και αν είναι κατάλληλη για εκχώρηση σε νέα Edge.
Διεύθυνση IP (IP Address) Η δημόσια διεύθυνση IP που χρησιμοποιούν οι δημόσιες συνδέσεις WAN ενός Edge για να συνδεθούν στην πύλη. Αυτή η διεύθυνση IP χρησιμοποιείται για τη μοναδική αναγνώριση της πύλης. Εάν η πύλη είναι ενεργοποιημένη τόσο για διευθύνσεις IPv4 όσο και για διευθύνσεις IPv6, αυτή η στήλη εμφανίζει και τις δύο διευθύνσεις IP.
Τοποθεσία (Location) Η τοποθεσία της πύλης από το GeoIP (από προεπιλογή) ή όπως έχει εισαχθεί με μη αυτόματο τρόπο από τον χρήστη. Χρησιμοποιείται για τη γεωγραφική αντιστοίχιση της πύλης σε Edge και πρέπει να επαληθεύεται.

Στη σελίδα Πύλες (Gateways), μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Νέα πύλη (New Pool) – Δημιουργεί μια νέα πύλη. Δείτε Δημιουργία νέας πύλης.
 • Διαγραφή πύλης (Delete Pool) – Διαγράφει την επιλεγμένη πύλη. Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια πύλη που χρησιμοποιείται ήδη από ένα συνεργάτη ή έναν εταιρικό πελάτη.
 • Προεργασία προς Bastion (Stage to Bastion) - Υποβάλλει σε προεργασία μια πύλη για το Bastion Orchestrator.
 • Κατάργηση προεργασίας από Bastion (Unstage from Bastion) - Καταργεί μια πύλη από το Orchestrator παραγωγής.
  Σημείωση: Οι επιλογές Προεργασία προς Bastion (Stage to Bastion) και Κατάργηση προεργασίας από Bastion (Unstage from Bastion) είναι διαθέσιμες μόνο όταν η δυνατότητα Bastion Orchestrator ενεργοποιείται με χρήση της ιδιότητας συστήματος session.options.enableBastionOrchestrator.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγός διαμόρφωσης Bastion Orchestrator που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.

 • Αίτηση υποστήριξης (Support Request) – Ανακατευθύνει σε ένα άρθρο της Βάσης γνώσεων που περιέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής μιας αίτησης υποστήριξης.