Η δυνατότητα διαχείρισης χρηστών σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε τους χρήστες, τους ρόλους τους, τα δικαιώματα υπηρεσίας (παλιότερα γνωστά ως Προσαρμογή ρόλων) και τον έλεγχο ταυτότητας.

Ως χειριστής, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη δυνατότητα από την πύλη χειριστή, μεταβαίνοντας στις επιλογές Διαχείριση (Administration) > Διαχείριση χρηστών (User Management). Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:
Στο παράθυρο Διαχείριση χρηστών (User Management) εμφανίζονται τέσσερις καρτέλες: Χρήστες (Users), Ρόλοι (Roles), Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permission) και Έλεγχος ταυτότητας (Authentication).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με καθεμία από αυτές τις καρτέλες, ανατρέξτε στις ενότητες: