Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δεδομένα κατάστασης και χρήσης δικτύου για Πύλες SD-WAN που είναι διαθέσιμα στην πύλη του χειριστή.

Για να παρακολουθήσετε τις Πύλες SD-WAN:

Διαδικασία

 1. Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πύλης (Gateway Management) > Πύλες (Gateways).
 2. Η σελίδα Πύλες (Gateways) εμφανίζει τη λίστα των διαθέσιμων πυλών.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατανομή χάρτη (Map Distribution) για να αναπτύξετε και να προβάλετε τις τοποθεσίες για τις πύλες στον χάρτη. Από προεπιλογή, αυτή η προβολή είναι συμπτυγμένη.
 4. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στα βέλη πριν από κάθε όνομα για Πύλες SD-WAN για να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες.

  Η σελίδα εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

  • Όνομα (Name) – Όνομα του Πύλες SD-WAN.
  • Κατάσταση (Status) – Τρέχουσα κατάσταση του Πύλες SD-WAN. Η κατάσταση μπορεί να είναι μία από τις ακόλουθες: Συνδεδεμένο, Υποβαθμισμένο, Δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ, Να μην ενεργοποιείται ποτέ, Δεν χρησιμοποιείται, Εκτός σύνδεσης, Εκτός υπηρεσίας ή Αδρανοποιημένο.
  • CPU – Ποσοστό χρήσης CPU από τις Πύλες SD-WAN.
  • Μνήμη (Memory) – Ποσοστό χρήσης μνήμης από τις Πύλες SD-WAN.
  • Edge (Edges) – Αριθμός SD-WAN Edges που συνδέονται με τις Πύλες SD-WAN.
  • Κατάσταση υπηρεσίας (Service State) – Κατάσταση υπηρεσίας για τις Πύλες SD-WAN. Η κατάσταση μπορεί να είναι μία από τις ακόλουθες: Ιστορικό, Σε υπηρεσία, Εκτός υπηρεσίας, Εκκρεμεί η υπηρεσία ή Αδρανοποιημένο.
  • Διεύθυνση IP (IP Address) – Η διεύθυνση IP για τις Πύλες SD-WAN.
  • Τοποθεσία (Location) – Τοποθεσία για τις Πύλες SD-WAN.
 5. Στο πεδίο «Αναζήτηση», εισαγάγετε έναν όρο για να αναζητήσετε συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου για να φιλτράρετε την προβολή με βάση ένα συγκεκριμένο κριτήριο.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή CSV για να κάνετε λήψη μιας αναφοράς για τις Πύλες SD-WAN σε μορφή CSV.
 7. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς μια Πύλη SD-WAN για να προβάλετε τις λεπτομέρειες για την επιλεγμένη Πύλη SD-WAN.

  Η καρτέλα Επισκόπηση (Overview) εμφανίζει τις ιδιότητες, την κατάσταση, την τοποθεσία, τη χρήση πελατών και την Ομάδα πυλών SD-WAN για την επιλεγμένη Πύλη SD-WAN.

  Σημείωση: Στην καρτέλα Επισκόπηση (Overview), μπορείτε να τροποποιήσετε το Όνομα (Name) και την Περιγραφή (Description) της επιλεγμένης πύλης και να επιλέξετε μια διαφορετική Κατάσταση υπηρεσίας (Service State). Για να διαμορφώσετε τις άλλες επιλογές, μεταβείτε στη σελίδα Πύλες (Gateways) στην πύλη χειριστή.
 8. Κάντε κλικ στην καρτέλα Παρακολούθηση (Monitor) για να προβάλετε τις λεπτομέρειες χρήσης του επιλεγμένου Πύλες SD-WAN.

  Στο επάνω μέρος της σελίδας, μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της πύλης για την επιλεγμένη διάρκεια.

  Η σελίδα εμφανίζει γραφική αναπαράσταση των λεπτομερειών χρήσης των ακόλουθων παραμέτρων κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης χρονικής περιόδου, μαζί με την ελάχιστη, τη μέγιστη τιμή και τον μέσο όρο.

  • Ποσοστό CPU (CPU Percentage) – Ποσοστό χρήσης της CPU.
  • Χρήση μνήμης (Memory Usage) – Ποσοστό χρήσης της μνήμης.
  • Μετρήσεις ροής (Flow Counts) – Αριθμός ροών κυκλοφορίας.
  • Απορρίψεις λόγω υπέρβασης χωρητικότητας (Over Capacity Drops) – Ο συνολικός αριθμός πακέτων που απορρίφθηκαν λόγω υπέρβασης χωρητικότητας από το τελευταίο διάστημα συγχρονισμού. Αναμένονται περιστασιακές απορρίψεις, που προκαλούνται συνήθως από μια μεγάλη ριπή κυκλοφορίας. Ωστόσο, συνεπής αύξηση σε απορρίψεις συνήθως υποδεικνύει πρόβλημα χωρητικότητας της πύλης.
  • Πλήθος διοχετεύσεων – Πλήθος περιόδων λειτουργίας διοχέτευσης τόσο για τις διευθύνσεις IPv4 όσο και για τις διευθύνσεις IPv6.

  Αφήστε το ποντίκι πάνω από τα γραφήματα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.