Η πύλη Orchestrator επιτρέπει στους υπερχρήστες-χειριστές και τους τυπικούς διαχειριστές να διαχειρίζονται τις είδωλα λογισμικού για τα συσχετισμένα Edge.

Ως υπερχρήστης-χειριστής, μπορείτε να αποστείλετε ένα νέα είδωλο λογισμικού, να τροποποιήσετε τα υπάρχοντα είδωλα λογισμικού και να διαγράψετε ένα είδωλο λογισμικού που συσχετίζεται με τα Edge.

Διαδικασία

 1. Για να αποστείλετε ένα νέο είδωλο λογισμικού, στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες (Services) στο επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λογισμικό (Software) στην αριστερή πλευρά του πλαισίου.
  Σημείωση: Ξεκινώντας από την έκδοση 5.4.0, η Διαχείριση ειδώλου Edge (Edge Image Management) μετονομάζεται σε Υπηρεσίες (Services).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή ειδώλου (Upload Image) και επιλέξτε ένα αρχείο εικόνας (μορφή ZIP) για αποστολή από τον τοπικό αποθηκευτικό χώρο. Το Orchestrator επικυρώνει το πακέτο και το αποστέλλει στην πύλη. Μπορείτε να αποστείλετε πολλά είδωλα λογισμικού στην πύλη.
 3. Τα πακέτα που απεστάλησαν εμφανίζονται στη σελίδα Είδωλα λογισμικού (Software Images).
 4. Για να τροποποιήσετε ένα είδωλο λογισμικού που έχει αποσταλεί, κάντε κλικ στη σύνδεση στο όνομα του ειδώλου ή επιλέξτε το είδωλο και κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση ειδώλου (Modify Image). Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Τροποποίηση ειδώλου (Modify Image).
 5. Μπορείτε να ενημερώσετε το όνομα και την περιγραφή του πακέτου ειδώλου λογισμικού, εάν χρειάζεται.
 6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δεν χρησιμοποιείται (Deprecated) για να καταργήσετε το είδωλο λογισμικού και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  Το είδωλο λογισμικού που έχει καταργηθεί επισημαίνεται και εμφανίζεται στη σελίδα Είδωλα λογισμικού (Software Images).
  Σημείωση: Αφού καταργηθεί το είδωλο, το είδωλο δεν θα εμφανίζεται στη λίστα των διαθέσιμων ειδώλων ή εκδόσεων λογισμικού που θα εκχωρηθούν σε προφίλ χειριστή ή πελάτες ή Edge.
  Σημείωση: Τα υπάρχοντα προφίλ χειριστών που περιέχουν είδωλο που έχει καταργηθεί επισημαίνονται για να ενημερώσουν τον χρήστη ότι η έκδοση λογισμικού του προφίλ περιέχει είδωλο λογισμικού που έχει καταργηθεί.
 7. Για να διαγράψετε ένα πακέτο από την πύλη, επιλέξτε το είδωλο και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete).

Επόμενες ενέργειες

Για να αναβαθμίσετε τα Edge μιας επιχείρησης με ένα συγκεκριμένο είδωλο λογισμικού, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση προφίλ χειριστών.