Ένας χειριστής μπορεί να διαχειρίζεται άδειες χρήσης Edge και να τις εκχωρεί σε πελάτες.

Διαδικασία

 1. Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πελατών (Manage Customers).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα όνομα πελάτη για να μεταβείτε στην πύλη επιχείρησης.
 3. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings) > Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση αδειών χρήσης Edge (Manage Edge Licensing).
 5. Στο παράθυρο Επιλογή αδειών χρήσης Edge (Select Edge Licenses), επιλέξτε τις σχετικές άδειες χρήσης με βάση το εύρος ζώνης, τον όρο, την έκδοση, την περιοχή, και μετακινήστε τες στο τμήμα παραθύρου Επιλεγμένες άδειες χρήσης Edge (Selected Edge Licenses).
  Σημείωση: Εκτός από τις υπάρχουσες άδειες χρήσης, το VMware προσφέρει μια δοκιμαστική έκδοση άδειας χρήσης με την έκδοση ως POC. Εάν επιλέξετε μια άδεια χρήσης POC, δεν μπορείτε να επιλέξετε τις άλλες άδειες χρήσης.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save). Οι επιλεγμένες άδειες χρήσης εμφανίζονται στο παράθυρο Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing).
  Σημείωση:

  Εάν έχετε επιλέξει την άδεια χρήσης POC, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Αναβάθμιση άδειας χρήσης Edge (Upgrade Edge License), για να αναβαθμίσετε την άδεια χρήσης στο επόμενο επίπεδο. Επιλέξτε Standard, Enterprise ή Premium έκδοση από τη λίστα. Δεν μπορείτε να υποβαθμίσετε έναν τύπο άδειας χρήσης στην προηγούμενη έκδοση.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναφορά (Report) για να δημιουργήσετε μια αναφορά των αδειών χρήσης και των σχετικών VMware SD-WAN Edges σε μορφή CSV.

Επόμενες ενέργειες

Όταν δημιουργείτε SD-WAN Edge, μπορείτε να επιλέξετε και να εκχωρήσετε μια άδεια χρήσης Edge από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Για να εκχωρήσετε μια άδεια χρήσης σε υπάρχον SD-WAN Edge:

 • Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges).
 • Για να αντιστοιχίσετε άδεια χρήσης σε κάθε SD-WAN Edge, κάντε κλικ στη σύνδεση του SD-WAN Edge και, στη συνέχεια, επιλέξτε την άδεια χρήσης στην ενότητα Ιδιότητες (Properties) της σελίδας Επισκόπηση Edge (Edge Overview). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το SD-WAN Edge και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στις επιλογές Αντιστοίχιση άδειας χρήσης Edge (Assign Edge License) για να αντιστοιχίσετε την άδεια χρήσης.
 • Για να αντιστοιχίσετε μια άδεια χρήσης σε πολλά SD-WAN Edges, επιλέξτε το κατάλληλο SD-WAN Edges, κάντε κλικ στις επιλογές Αντιστοίχιση άδειας χρήσης Edge (Assign Edge License) και, στη συνέχεια, επιλέξτε την άδεια χρήσης.