Μόνο οι χειριστές μπορούν να ενεργοποιήσουν την άδεια χρήσης Edge και να εκχωρήσουν τις άδειες χρήσης σε έναν χρήστη συνεργάτη. Εάν η εκχώρηση άδειας χρήσης Edge δεν είναι ενεργοποιημένη για εσάς, επικοινωνήστε με τον χειριστή σας.

Η δυνατότητα εκχώρησης άδειας χρήσης Edge είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Για να απενεργοποιήσετε την εκχώρηση άδειας χρήσης Edge, στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στις επιλογές Orchestrator > Ιδιότητες συστήματος (System Properties) και ορίστε την τιμή της ιδιότητας συστήματος session.options.enableEdgeLicensing σε Ψευδές (False).

Οι άδειες χρήσης Edge είναι διαθέσιμες με τα ακόλουθα στοιχεία:

Στοιχείο Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά
Εύρος ζώνης (Bandwidth) 10M, 30M, 50M, 100M, 200M, 350M, 500M, 750M, 1G, 2G, 5G, 10G
Εκδόσεις Standard, Enterprise, Premium
Περιοχή (Region) Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, Λατινική Αμερική, Ασία-Ειρηνικός
Χρονική περίοδος 12 μήνες, 36 μήνες, 60 μήνες

Ένας χειριστής μπορεί να εκχωρήσει διαφορετικούς τύπους αδειών Edge από τους 324 τύπους αδειών χρήσης που διατίθενται με διάφορους συνδυασμούς.

Εκτός από την παραπάνω λίστα, η VMware προσφέρει μια δοκιμαστική έκδοση άδειας χρήσης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Στοιχείο Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά
Εύρος ζώνης (Bandwidth) 10 Gbps
Έκδοση POC
Περιοχή (Region) Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, Ασία-Ειρηνικός και Λατινική Αμερική
Χρονική περίοδος 60 μήνες
Σημείωση: Μπορείτε να εκχωρήσετε την άδεια χρήσης POC σε έναν πελάτη ως δοκιμαστική έκδοση. Όταν απαιτείται, μπορείτε να αναβαθμίσετε την άδεια χρήσης σε οποιαδήποτε απαιτούμενη έκδοση.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη δυνατότητα εκχώρησης άδειας χρήσης Edge:

Διαδικασία

 1. Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες (Services) και, στη συνέχεια, από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge licensing).
  Σημείωση: Ξεκινώντας από την έκδοση 5.4.0, η Διαχείριση ειδώλου Edge (Edge Image Management) μετονομάζεται σε Υπηρεσίες (Services).
 2. Μπορείτε να προβάλετε τις ακόλουθες επιλογές σε αυτήν τη σελίδα:
  Επιλογή Περιγραφή
  Αναζήτηση (Search) Εισαγάγετε έναν όρο για να αναζητήσετε ένα αντίστοιχο κείμενο σε όλο τον πίνακα. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή σύνθετης αναζήτησης, για να χρησιμοποιήσετε φίλτρα ώστε να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
  Λήψη αναφοράς (Download Report) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή, για να λάβετε μια αναφορά των αδειών χρήσης, των συσχετισμένων πελατών και των Edge σε μορφή CSV.
  Στήλες (Columns) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή και επιλέξτε τις στήλες που θα εμφανίζονται στον πίνακα.
  Ανανέωση (Refresh) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να ανανεώσετε την εμφανιζόμενη λίστα αδειών χρήσης.
 3. Κάνοντας κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) κάτω από τη στήλη Συνεργάτες που ανατέθηκαν (Partners assigned), εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της άδειας χρήσης Edge του επιλεγμένου συνεργάτη.
 4. Κάνοντας κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) κάτω από τη στήλη Πελάτες που ανατέθηκαν (Customers assigned), εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της άδειας χρήσης Edge του επιλεγμένου πελάτη.

Επόμενες ενέργειες

Για να εκχωρήσετε άδειες χρήσης Edge σε νέους συνεργάτες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία νέου συνεργάτη.

Για να διαχειριστείτε και να εκχωρήσετε άδειες χρήσης Edge σε υπάρχοντες συνεργάτες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση αδειών χρήσης Edge για συνεργάτες.

Για να εκχωρήσετε άδειες χρήσης Edge σε νέους πελάτες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία νέου πελάτη.

Για να διαχειριστείτε και να εκχωρήσετε άδειες χρήσης Edge σε υπάρχοντες πελάτες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση αδειών χρήσης Edge για πελάτες.