Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της τοποθεσίας εκτελεί τα βήματα που περιγράφονται στο μήνυμα email για τη διαδικασία ενεργοποίησης του Edge.

Γενικά, ο υπεύθυνος επικοινωνίας τοποθεσίας ολοκληρώνει τα ακόλουθα βήματα:

 1. Συνδέστε το Edge σε μια πηγή τροφοδοσίας και εισαγάγετε τυχόν καλώδια σύνδεσης WAN ή μόντεμ USB για τη σύνδεση στο Internet.
 2. Συνδέστε έναν προσωπικό υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή (με πρόσβαση στο email ενεργοποίησης) στο Edge με μία από τις δύο μεθόδους:
  Σημείωση: Ο συνδεδεμένος προσωπικός υπολογιστής ή η κινητή συσκευή δεν μπορεί να έχει απευθείας πρόσβαση στο δημόσιο Internet μέσω της συσκευής Edge μέχρι να ενεργοποιηθεί.
  1. Βρείτε το δίκτυο Wi-Fi που εμφανίζεται ως velocloud- ακολουθούμενο από άλλα τρία γράμματα/αριθμούς (για παράδειγμα, velocloud-01c) και συνδεθείτε σε αυτό με τον κωδικό πρόσβασης vcsecret.
   Σημείωση: Δείτε στο Wi-Fi SSID στη συσκευή Edge. Το προεπιλεγμένο Wi-Fi είναι vc-wifi. Το email ενεργοποίησης Edge παρέχει οδηγίες για τη χρήση μίας ή περισσότερων συνδέσεων Wi-Fi.
  2. Εάν το Edge δεν διαθέτει δυνατότητα Wi-Fi (για παράδειγμα, ένα μοντέλο 6x0N ή ένα μοντέλο 3x00), χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet για να συνδεθείτε είτε σε έναν υπολογιστή εξοπλισμένο με Ethernet είτε σε μια κινητή συσκευή με προσαρμογέα Ethernet σε μία από τις θύρες LAN του Edge.
   Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας κινητής συσκευής iOS ή Android με προσαρμογέα Ethernet για την ενεργοποίηση ενός Edge, ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες:
 3. Κάντε κλικ στην υπερσύνδεση που περιέχεται στο email για την ενεργοποίηση του Edge.

Κατά την ενεργοποίηση του Edge, η οθόνη κατάστασης ενεργοποίησης εμφανίζεται στη συνδεδεμένη συσκευή σας.

Το Edge πραγματοποιεί λήψη της διαμόρφωσης και του λογισμικού από το SASE Orchestrator και επανεκκινείται πολλές φορές, για να εφαρμόσει την ενημέρωση λογισμικού (εάν το Edge διαθέτει μπροστινή λυχνία κατάστασης LED, αυτή η λυχνία θα αναβοσβήνει και θα αλλάζει χρώματα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενεργοποίησης).

Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία ενεργοποίησης του Edge, το Edge είναι έτοιμο για υπηρεσία (εάν το Edge διαθέτει μπροστινή λυχνία κατάστασης LED, η λυχνία θα εμφανίζεται με σταθερό πράσινο χρώμα). Μόλις ενεργοποιηθεί ένα Edge, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δρομολόγηση της κυκλοφορίας δικτύου. Επιπλέον, διατίθενται επίσης πιο σύνθετες λειτουργίες, όπως η παρακολούθηση, οι δοκιμές και η αντιμετώπιση προβλημάτων.