Η παρακάτω διαδικασία περιγράφει την ενεργοποίηση του Edge μέσω email (ενεργοποίηση έλξης), χρησιμοποιώντας μια συσκευή Android και ένα καλώδιο Ethernet.

Προϋποθέσεις

Τα στοιχεία που απαιτούνται για αυτήν τη διαδικασία είναι:
 • Τηλέφωνο Android με πρόσβαση σε email
 • Προσαρμογέας Ethernet κατάλληλος για το τηλέφωνο
Σημείωση: Το παράδειγμα που χρησιμοποιείται εδώ είναι ένα Edge 610 και ένα smartphone Samsung Galaxy S10+. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα μοντέλα Edge και τηλεφώνου Android.

Διαδικασία

 1. Ολοκληρώστε τη διαμόρφωση του Edge στο λογισμικό Orchestrator. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση συσκευής Edge στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN.
 2. Μεταβείτε στην καρτέλα Διαμόρφωση > Edges > Επισκόπηση Edge (Configure > Edges >Edge Overview) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή email ενεργοποίησης (Send Activation Email).
 3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email του ατόμου που ενεργοποιεί το Edge και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή (Send).
 4. Ενεργοποιήστε το Edge και, στη συνέχεια, συνδέστε το σε μια διαθέσιμη σύνδεση στο Internet, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
  Σημείωση: Ανατρέξτε στους Οδηγούς ενεργοποίησης Edge για να ελέγξετε τις λεπτομέρειες του μοντέλου που εγκαθιστάτε και να προσδιορίσετε τη σωστή θύρα.
 5. Συνδέστε έναν προσαρμογέα Ethernet στο τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, συνδέστε τη θύρα LAN του Edge στον προσαρμογέα Ethernet.
  Σημείωση: Το Edge είναι διαμορφωμένο από προεπιλογή ώστε να αποκτά μια διεύθυνση IP DHCP από την Υπηρεσία παροχής Internet στο WAN (uplink). Επίσης, το Edge εκχωρεί μια διεύθυνση DHCP στο τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στη θύρα LAN. Όταν η σύνδεση WAN είναι πλήρως λειτουργική, η λυχνία LED cloud στο μπροστινό μέρος του Edge γίνεται πράσινη.
 6. Ανοίξτε το email ενεργοποίησης από το τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σύνδεση ενεργοποίησης που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης για να ενεργοποιήσετε το Edge. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης είναι ένα παράδειγμα.
 7. Μπορείτε να δείτε την πρόοδο της ενεργοποίησης στην οθόνη του τηλεφώνου σας. Μόλις ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση, εμφανίζεται το μήνυμα Επιτυχής ενεργοποίηση (Activation successful).

Αποτελέσματα

Η συσκευή Edge είναι πλέον ενεργοποιημένη.