Η επιλογή Διαχείριση πελατών συνεργατών (Manage Partner Customers) σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε νέους πελάτες, να διαμορφώσετε τις δυνατότητες των πελατών, να κλωνοποιήσετε την υπάρχουσα διαμόρφωση και να διαμορφώσετε άλλες ρυθμίσεις πελατών. Ως υπερχρήστης-συνεργάτης μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που μπορεί να τροποποιήσει ο πελάτης συνεργάτη.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στο SASE Orchestrator ως συνεργάτης. Στην πύλη συνεργατών, μεταβείτε στις επιλογές Πελάτες και συνεργάτες (Customers & Partners) > Διαχείριση συνεργατών (Manage Partners) και από τη σελίδα Διαχείριση συνεργατών (Manage Partners), κάντε κλικ σε έναν συνεργάτη.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πελατών συνεργατών (Manage Partner Customers). Εμφανίζεται η σελίδα Διαχείριση πελατών (Manage Customers).
  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να μεταβείτε σε αυτήν τη σελίδα από την πύλη Χειριστή, κάνοντας κλικ στη σύνδεση κάτω από τη στήλη Συνεργάτης (Partner) ενός αντίστοιχου πελάτη. Ωστόσο, ένας χρήστης συνεργάτη δεν έχει τα ίδια προνόμια με αυτά ενός χειριστή.
 3. Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:
  Επιλογή Περιγραφή
  Αναζήτηση (Search) Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης για να αναζητήσετε ένα αντίστοιχο κείμενο σε όλο τον πίνακα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή σύνθετης αναζήτησης, για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
  Νέος πελάτης (New Customer) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να προσθέσετε έναν νέο πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Δημιουργία νέου πελάτη συνεργάτη.
  Κλωνοποίηση (Clone) Κλωνοποιεί τις υπάρχουσες διαμορφώσεις του επιλεγμένου πελάτη. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τα πρόσθετα χαρακτηριστικά κλωνοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο θέμα, Κλωνοποίηση πελάτη συνεργάτη.
  Διαγραφή (Delete) Διαγράφει τους επιλεγμένους πελάτες. Εισαγάγετε τον αριθμό των επιλεγμένων πελατών στο αναδυόμενο παράθυρο και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete).
  Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταργήσει όλα τα Edge που είναι συσχετισμένα με τον επιλεγμένο πελάτη, πριν να διαγράψετε τον πελάτη.
  Επεξεργασία ρυθμίσεων συστήματος πελάτη (Edit Customer System Settings) Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις συστήματος για τον πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις επιχείρησης» στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN, ο οποίος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.
  Προεργασία προς Bastion (Stage to Bastion) Κάντε κλικ για προεργασία ενός πελάτη στο Bastion Orchestrator.
  Σημείωση: Οι επιλογές Προεργασία προς Bastion (Stage to Bastion) και Κατάργηση προεργασίας από Bastion (Unstage from Bastion) είναι διαθέσιμες μόνο όταν η δυνατότητα Bastion Orchestrator είναι ενεργοποιημένη με χρήση της ιδιότητας συστήματος session.options.enableBastionOrchestrator.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγός διαμόρφωσης Bastion Orchestrator που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα (More) για να εκτελέσετε τις εξής ενέργειες:
  Επιλογή Περιγραφή
  Κατάργηση προεργασίας από Bastion (Unstage from Bastion) Καταργεί έναν πελάτη από το Bastion Orchestrator.
  Επεξεργασία διαχείρισης Edge πελάτη (Edit Customer Edge Management) Επιτρέπει την επεξεργασία της δυνατότητας διαχείρισης Edge για τους επιλεγμένους πελάτες.
  Αποδέσμευση από συνεργάτη (Release from Partner) Αποδεσμεύσει τον επιλεγμένο πελάτη από τον συνεργάτη.
  Αποστολή email υποστήριξης (Send Support Email) Στέλνει μηνύματα υποστήριξης πελάτη στον επιλεγμένο πελάτη.
  Αντιστοίχιση προφίλ χειριστή (Assign Operator Profile) Προσθέτει ένα προφίλ χειριστή για τους επιλεγμένους πελάτες.
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για επιχειρήσεις με ενεργοποιημένη δυνατότητα διαχείρισης ειδώλου Edge.
  Ενημέρωση διαχείρισης ειδώλου Edge (Update Edge Image Management) Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα διαχείρισης ειδώλου Edge για τους επιλεγμένους πελάτες.
  Ενημέρωση ειδοποιήσεων χειριστή (Update Operator Alerts) Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις ειδοποιήσεις χειριστή για τους επιλεγμένους πελάτες.
  Ενημέρωση ειδοποιήσεων πελατών (Update Customer Alerts) Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις ειδοποιήσεις πελάτη για τους επιλεγμένους πελάτες.
  Εξαγωγή όλων των πελατών (Export All Customers) Εξάγει τα στοιχεία όλων των πελατών στην πύλη χειριστή σε ένα αρχείο CSV. Το προεπιλεγμένο διαχωριστικό που χρησιμοποιείται είναι το κόμμα (,) και μπορείτε να επιλέξετε να αντικαταστήσετε το διαχωριστικό με οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα.
  Εξαγωγή αποθέματος Edge πελατών (Export Customers Edge Inventory) Εξάγει τα στοιχεία αποθέματος όλων των Edge που είναι συσχετισμένα με όλους τους πελάτες σε ένα αρχείο CSV. Το προεπιλεγμένο διαχωριστικό που χρησιμοποιείται είναι ένα κόμμα (,).
 5. Ακολουθούν οι άλλες επιλογές που είναι διαθέσιμες στην περιοχή Διαχείριση πελατών (Manage Customers):
  Επιλογή Περιγραφή
  Στήλες (Columns) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή και επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου, για να προβάλετε τις απαιτούμενες στήλες.
  Ανανέωση (Refresh) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να ανανεώσετε τη σελίδα.