Μπορείτε να κλωνοποιήσετε τις διαμορφώσεις από έναν υπάρχοντα πελάτη συνεργάτη και να δημιουργήσετε έναν νέο πελάτη συνεργάτη με τις κλωνοποιημένες ρυθμίσεις.

Μόνο οι συνεργάτες-υπερχρήστες και οι τυπικοί διαχειριστές συνεργατών μπορούν να κλωνοποιήσουν έναν πελάτη συνεργάτη.

Από προεπιλογή, οι ακόλουθες διαμορφώσεις κλωνοποιούνται από τον επιλεγμένο πελάτη:
 • Προφίλ ρύθμισης παραμέτρων για μεγάλες επιχειρήσεις
 • Υπηρεσίες και αντικείμενα εταιρικού δικτύου, όπως:
  • Υπηρεσίες DNS
  • Ονόματα ιδιωτικών δικτύων
  • Τμήματα δικτύου
 • Σχήμα ελέγχου ταυτότητας Edge
 • Ομάδες διευθύνσεων και ομάδες Θυρών
Δεν μπορείτε να κλωνοποιήσετε μια επιχείρηση εάν αποτελείται από τα εξής:
 • Προφίλ με αναφορές σε Edge όπως διανομείς, συμπλέγματα και ούτω καθεξής
 • Προφίλ που περιέχει αναφορές σε πύλες συνεργατών
 • Η Υπηρεσία ασφαλείας Cloud είναι ενεργοποιημένη
 • Προορισμοί μη SD-WAN
 • Άδειες χρήσης VNF ή VNF
 • Υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας
 • Αντικείμενα NetFlow, όπως συλλέκτες ή φίλτρα

Συνδεθείτε στο SASE Orchestrator ως συνεργάτης και μεταβείτε στη Διαχείριση πελατών (Manage Customers).

 1. Στη σελίδα Διαχείριση πελατών (Manage Customers), επιλέξτε τον πελάτη που θέλετε να κλωνοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κλωνοποίηση (Clone).

  Εμφανίζεται η σελίδα Κλωνοποίηση πελάτη (Clone Customer).

 2. Διαμορφώστε τις λεπτομέρειες στα πεδία Πληροφορίες πελάτη (Customer Information) και Λογαριασμός διαχείρισης (Administrative Account) και τις Υπηρεσίες (Services). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Δημιουργία νέου πελάτη συνεργάτη.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη πελάτη (Add Customer).

  Το νέο όνομα πελάτη εμφανίζεται στη σελίδα Διαχείριση πελατών (Manage Customers). Ο πελάτης έχει ήδη διαμορφωθεί με τις κλωνοποιημένες ρυθμίσεις. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα του πελάτη για να μεταβείτε στην εταιρική πύλη και να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε τις διαμορφώσεις.