Μπορείτε να εγκαταστήσετε την Πύλη SD-WAN σε VMware και KVM.

Προϋποθέσεις

Το KVM παρέχει πολλούς τρόπους παροχής δυνατοτήτων δικτύου σε εικονικές μηχανές. Η VMware συνιστά τις ακόλουθες επιλογές:

  • SR-IOV
  • Γέφυρα Linux
  • Γέφυρα OpenVSwitch
Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SR-IOV, ενεργοποιήστε το SR-IOV σε KVM και VMware. Για τα βήματα, ανατρέξτε στις ενότητες:

Για την εγκατάσταση της Πύλη SD-WAN: