Τι νέο υπάρχει στην έκδοση 5.4.0

Δυνατότητα Περιγραφή
Αλλαγή στη θέση του «Πίνακα υποστήριξης βοήθειας εντός προϊόντος» στο Orchestrator Ο πίνακας Υποστήριξη (Support) (ο οποίος βρισκόταν στην πλαϊνή καρτέλα της οθόνης σε SD-WAN) συγχωνεύεται τώρα στο εικονίδιο του πίνακα «Βοήθεια» (Help) στην καθολική πλοήγηση. Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στο εικονίδιο ερωτηματικού που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για πρόσβαση στον πίνακα Υποστήριξη (Support). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Σύνδεση στο SASE Orchestrator με χρήση SSO για χρήστες συνεργάτες.
Βελτίωση στον πίνακα «Πληροφορίες χρήστη» (User Information) Ο πίνακας Πληροφορίες χρήστη (User Information) περιλαμβάνει πλέον πρόσθετες πληροφορίες, όπως αριθμό έκδοσης, αριθμό κατασκευής, νομικές πληροφορίες και πληροφορίες όρων, χρήση cookies και εμπορικό σήμα VMware. Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στο εικονίδιο χρήστη που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση λεπτομερειών λογαριασμού χρήστη.
Αλλαγή επωνυμίας ονομάτων προϊόντων Η σελίδα περιβάλλοντος εργασίας χρήστη σύνδεσης ανανεώνεται για αλλαγή επωνυμίας ονόματος προϊόντος. Το VMware SD-WAN Orchestrator έχει πλέον μετονομαστεί σε VMware SASE Orchestrator παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Σύνδεση στο SASE Orchestrator με χρήση SSO για χρήστες συνεργάτες.

Σημειώσεις έκδοσης

Για πληροφορίες σχετικά με όλα τα νέα/τροποποιημένα χαρακτηριστικά της έκδοσης 5.4.0, δείτε https://docs.vmware.com/gr/VMware-SASE/5.4.0/rn/vmware-sase-540-release-notes/index.html.

Προηγούμενες εκδόσεις του VMware SD-WAN

Για να λάβετε τεκμηρίωση προϊόντος για προηγούμενες εκδόσεις του VMware SD-WAN , επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του VMware.