Ένα Virtual Private Cloud (VPC) είναι ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο στο οποίο μπορείτε να αναπτύξετε τους πόρους cloud. Οι πόροι cloud δεν μπορούν να αναπτυχθούν απευθείας σε ένα VPC. Πρέπει να αναπτυχθούν σε ένα VSwitch (υποδίκτυο) του VPC.

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε λογαριασμό AliCloud και στοιχεία σύνδεσης.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στην κονσόλα VPC.
 2. Επιλέξτε την περιοχή όπου θέλετε να δημιουργήσετε ένα VPC.
  Το VPC πρέπει να βρίσκεται στην ίδια περιοχή με τους πόρους cloud που θέλετε να αναπτύξετε.
 3. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή VPC.
 4. Στη σελίδα VPC, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία VPC (Create VPC).
  Εμφανίζεται η σελίδα Δημιουργία VPC (Create VPC).
 5. Στη σελίδα Δημιουργία VPC (Create VPC), ορίστε τις ακόλουθες παραμέτρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.
  1. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα (Name), πληκτρολογήστε το όνομα για το VPC.
  2. Στην περιοχή Μπλοκ CIDR IPv4 (IPv4 CIDR Block), ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
   • Προεπιλεγμένο μπλοκ CIDR (Default CIDR Block): Επιλέξτε 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12 ή 10.0.0.0/8.
   • Προσαρμοσμένο μπλοκ CIDR (Custom CIDR Block): Επιλέξτε 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12, 10.0.0.0/8 ή τα υποδίκτυά τους. Η μάσκα μπλοκ CIDR πρέπει να έχει μήκος 8 έως 24 bit.

  Κατά τη δημιουργία VPC, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ή περισσότερα VSwitch κάνοντας κλικ στο κουμπί + Προσθήκη (+ Add). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός VSwitch, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ενός VSwitch.

  Σημείωση: Μετά τη δημιουργία του VPC, δεν μπορείτε να αλλάξετε το μπλοκ CIDR IPv4.

Επόμενες ενέργειες