Για την παροχή ενός SD-WAN Edge, εκτελέστε τα βήματα αυτής της διαδικασίας.

Προϋποθέσεις

Για να συνδεθείτε, βεβαιωθείτε ότι έχετε το όνομα κεντρικού υπολογιστή και τον λογαριασμό διαχειριστή SD-WAN Orchestrator.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή SD-WAN Orchestrator ως διαχειριστής με τα διαπιστευτήρια σύνδεσής σας.
  Εμφανίζεται η οθόνη Αρχική σελίδα Orchestrator (Orchestrator Home).
 2. Μεταβείτε στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέο Edge (New Edge).
  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Παροχή νέου Edge (Provision New Edge).
 4. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα (Name), εισαγάγετε ένα μοναδικό όνομα για το Edge.
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού Μοντέλο (Model), επιλέξτε Εικονικό Edge (Virtual Edge).
 6. Από το αναπτυσσόμενο μενού Προφίλ (Profile), επιλέξτε Προφίλ γρήγορης έναρξης (Quick Start Profile) και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).
  Το Edge παρέχεται και το κλειδί ενεργοποίησης εμφανίζεται στο επάνω μέρος της σελίδας. Σημειώστε το κλειδί ενεργοποίησης για να το χρησιμοποιήσετε για την εκκίνηση του Edge από την Κονσόλα AliCloud.
 7. Διαμορφώστε τις διασυνδέσεις των εικονικών Edge. Τα ακόλουθα βήματα εξηγούνται λαμβάνοντας υπόψη την Τοπολογία Α.
  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device) και μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις διασύνδεσης (Interface Settings).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit) που αντιστοιχεί στη Διασύνδεση GE2 (GE2 Interface) και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη διασύνδεσης (Override Interface).
  3. Από το αναπτυσσόμενο μενού Δυνατότητα (Capability), επιλέξτε Δρομολογήθηκε (Routed) και κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση GE2 (Update GE2).
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit) που αντιστοιχεί στη Διασύνδεση GE3 (GE3 Interface) και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη διασύνδεσης (Override Interface).
  5. Απενεργοποιήστε την επιλογή Επικάλυψη WAN (WAN Overlay) και Απευθείας κυκλοφορία NAT (NAT Direct Traffic), καθώς αυτή η διασύνδεση θα χρησιμοποιηθεί από την πλευρά του LAN και κάντε κλικ στην επιλογή Update GE3 (Update GE3).
  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε μια παρουσία Edge μόνο με δύο διασυνδέσεις όπως απεικονίζεται στην Τοπολογία Β, τότε η δημόσια διασύνδεση (GE2) θα χρησιμοποιηθεί τόσο για συνδεσιμότητα WAN όσο και για τη συνδεσιμότητα LAN. Προκειμένου το δίκτυο LAN να κατευθύνει στη διασύνδεση GE2, στην ενότητα Ρυθμίσεις στατικής δρομολόγησης (Static Route Settings), διαμορφώστε μια στατική δρομολόγηση στο Edge που κατευθύνει στο ιδιωτικό υποδίκτυο/VSwitch, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης.
 8. Στην περιοχή Διαμόρφωση VLAN (Configure VLAN), επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις VLAN για να ενημερώσετε τη Διεύθυνση IP LAN Edge (Edge LAN IP Address).
 9. (Προαιρετικά) Εάν χρησιμοποιείτε έναν κεντρικό υπολογιστή μεσολάβησης πρόσβασης, για να επιτρέψετε την πρόσβαση SSH στο Edge από τον διακομιστή μεσολάβησης πρόσβασης, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Πρόσβαση υποστήριξης (Support access) για τη διεύθυνση IP διακομιστή του κεντρικού υπολογιστή μεσολάβησης πρόσβασης στη σελίδα Τείχος προστασίας (Firewall).
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Επόμενες ενέργειες