Οι Ευέλικτες διευθύνσεις IP (Elastic IP Address, EIP) είναι δημόσιοι πόροι διευθύνσεων IP που μπορείτε να αγοράσετε και να διατηρήσετε ανεξάρτητα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα EIP ή να επαναφέρετε ένα EIP που κυκλοφόρησε μέσω της κονσόλας. Αυτό το θέμα περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας ενός EIP και τη σύνδεσή του με τη δευτερεύουσα (δημόσια) διασύνδεση.

Προϋποθέσεις

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε λογαριασμό AliCloud και στοιχεία σύνδεσης.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια Ευέλικτη διασύνδεση δικτύου (Elastic Network Interface, ENI) για να εκχωρήσετε την Ευέλικτη διεύθυνση IP. Σχετικά με τα βήματα για τη δημιουργία του ENI, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία Ευέλικτης διασύνδεσης δικτύου.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στην κονσόλα VPC.
 2. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ευέλικτες διευθύνσεις IP (Elastic IP Addresses).
  Εμφανίζεται η σελίδα Ευέλικτες διευθύνσεις IP (Elastic IP Addresses).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία EIP (Create EIP).
  Εμφανίζεται η σελίδα Ευέλικτη διεύθυνση IP (Elastic IP).
 4. Διαμορφώστε το EIP.
  1. Επιλέξτε την περιοχή του EIP που θα δημιουργηθεί.
   Βεβαιωθείτε ότι το EIP και η παρουσία cloud που θα συσχετιστεί με το EIP ανήκουν στην ίδια περιοχή.
  2. Ορίστε το μέγιστο εύρος ζώνης για το EIP που θα δημιουργηθεί, ανάλογα με την απαίτηση.
  3. Επιλέξτε τον αριθμό των EIP που θέλετε να δημιουργήσετε με τις ίδιες διαμορφώσεις. Η προεπιλεγμένη τιμή για το στοιχείο Ποσότητα (Quantity) είναι 1.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αγορά τώρα (Buy Now).
  Εμφανίζεται η σελίδα Επιβεβαίωση παραγγελίας (Confirm Order).
 6. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Συμφωνία υπηρεσίας ευέλικτης διεύθυνσης IP (Elastic IP Agreement of Service) και κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση (Activate).
  Στη σελίδα Ευέλικτες διευθύνσεις IP (Elastic IP Addresses), κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση (Refresh) για να προβάλετε τη νέα παρουσία EIP που δημιουργήθηκε πρόσφατα.
 7. Για να συσχετίσετε την παρουσία EIP με μια δευτερεύουσα (δημόσια) Ευέλικτη διασύνδεση δικτύου (Elastic Network Interface, ENI) του Edge, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση (Bind) κάτω από τη στήλη Ενέργειες (Actions). Εμφανίζεται η σελίδα Σύνδεση ευέλικτης διεύθυνσης IP (Bind Elastic IP Address).
  1. Από το αναπτυσσόμενο μενού Τύπος παρουσίας (Instance Type), επιλέξτε δευτερεύουσα διεύθυνση ENI (secondary ENI).
  2. Από το αναπτυσσόμενο μενού Δευτερεύουσα διεύθυνση ENI (Secondary ENI), επιλέξτε τη διασύνδεση στην οποία θέλετε να συνδέσετε το EIP.
  3. Κάντε κλικ στο OK.

Επόμενες ενέργειες