Αυτό το έγγραφο παρέχει οδηγίες για την ανάπτυξη εικονικών VMware SD-WAN Edge στο Azure Private Multi-Access Edge Compute (MEC).