Μόλις γίνει παροχή ανάλυσης σε ένα SD-WAN Edge , η λειτουργία ανάλυσης συλλέγει δεδομένα (ανάλυση συγκεκριμένης εφαρμογής ή ανάλυση εφαρμογών και διακλαδώσεων). Στη συνέχεια, τα δεδομένα ανάλυσης που συλλέγονται αποστέλλονται απευθείας από το SD-WAN Edge στη μηχανή ανάλυσης cloud. Ο υπερχρήστης-χειριστής, ο τυπικός χρήστης-χειριστής, ο εταιρικός υπερχρήστης, ο τυπικός εταιρικός χρήστης, ο υπερχρήστης-συνεργάτης και ο τυπικός διαχειριστής-συνεργάτης μπορούν να προβάλλουν τα δεδομένα της ανάλυσης για έναν συγκεκριμένο πελάτη στην πύλη ανάλυσης (https://app.nyansa.com).

Για να προβάλετε τα δεδομένα της ανάλυσης, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Προϋποθέσεις

  • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι απαραίτητες ιδιότητες συστήματος για να ενεργοποιήσετε την Ανάλυση έχουν ρυθμιστεί σωστά στο SASE Orchestrator. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση του VMware Edge Intelligence στο VMware SASE Orchestrator.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στην πύλη ανάλυσης για να προβάλετε τα δεδομένα της ανάλυσης.

Διαδικασία

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Ανάλυση εφαρμογών (Monitor > Application Analytics) για να προβάλετε τα δεδομένα ανάλυσης εφαρμογών για την επιλεγμένη επιχείρηση.
  2. Για να προβάλετε δεδομένα της Ανάλυσης διακλαδώσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Ανάλυση διακλαδώσεων (Branch Analytics).
    Όταν κάνετε κλικ στο μενού ανάλυσης, ανοίγει η πύλη ανάλυσης σε νέα καρτέλα προγράμματος περιήγησης, όπου μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα της ανάλυσης (Εφαρμογή και διακλάδωση) όλων των Edge που έχουν διαμορφωθεί για επιλεγμένο πελάτη. Σημειώστε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ενδέχεται να αποτρέψουν αυτήν την ενέργεια θεωρώντας ότι πρόκειται για αναδυόμενα παράθυρα. Πρέπει να το επιτρέψετε όταν το πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζει τη σχετική ειδοποίηση.

Επόμενες ενέργειες

Στην πύλη ανάλυσης, μπορείτε να διαμορφώσετε πρόσθετες προελεύσεις δεδομένων, όπως οι μετρήσεις Wi-Fi και Ενσύρματου δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός χρήστη VMware Edge Intelligence που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-Edge-Intelligence/index.html.