Περιγράφει τον τρόπο επαλήθευσης της ενεργοποίησης του εικονικού Edge στο SD-WAN Orchestrator.

  1. Συνδεθείτε στο SD-WAN Orchestrator.
  2. Μεταβείτε στην επιλογή Παρακολούθηση > Edge (Monitor > Edges).
  3. Στην οθόνη VeloCloud Edge (VeloCloud Edges), μπορείτε να επαληθεύσετε αν το εικονικό Edge έχει ενεργοποιηθεί με επιτυχία.