Αυτό το έγγραφο παρέχει οδηγίες για την ανάπτυξη εικονικών VMware SD-WAN Edge στο Google Cloud Platform (GCP).