Περιγράφει τον τρόπο προσθήκης μιας νέας προεπιλεγμένης δρομολόγησης σε ένα δίκτυο Virtual Private Cloud (VPC) που οδηγεί σε ένα Edge, όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα τοπολογίας.

Προϋποθέσεις

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε έναν λογαριασμό Google και πληροφορίες πρόσβασης/σύνδεσης στην κονσόλα του Google Cloud Platform (GCP).
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει δίκτυα VPC.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στην κονσόλα GCP.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δίκτυα VPC (VPC Networks).
  Εμφανίζεται η σελίδα Δίκτυα VPC (VPC Networks).
 3. Κάντε κλικ στο δίκτυο VPC (Ιδιωτικό δίκτυο VPC) για το οποίο θέλετε να προσθέσετε μια νέα προεπιλεγμένη δρομολόγηση.
  Εμφανίζεται η σελίδα Λεπτομέρειες δικτύου VPC (VPC network details).
 4. Μεταβείτε στην καρτέλα Δρομολογήσεις (Routes) και, στη συνέχεια, διαγράψτε την προεπιλεγμένη δρομολόγηση που δημιουργήθηκε κατά τη δημιουργία του δικτύου VPC.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη δρομολόγησης (Add route). Εμφανίζεται η σελίδα Δημιουργία δρομολόγησης (Create a route).
  1. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα (Name), εισαγάγετε ένα μοναδικό όνομα για την καταχώρηση δρομολόγησης.
  2. Στην πλαίσιο κειμένου Εύρος διευθύνσεων IP προορισμού (Destination IP range), καθορίστε τη νέα προεπιλεγμένη δρομολόγηση (για παράδειγμα, 0.0.0.0/0).
  3. Στο πλαίσιο κειμένου Προτεραιότητα (Priority), καθορίστε μια προτεραιότητα για τη δρομολόγηση. Η προτεραιότητα χρησιμοποιείται μόνο για τον προσδιορισμό της σειράς της δρομολόγησης, αν οι δρομολογήσεις έχουν ισοδύναμους προορισμούς.
  4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Επόμενο hop (Next hop), επιλέξτε Καθορισμός διεύθυνσης IP (Specify IP address).
  5. Στο πλαίσιο κειμένου Διεύθυνση IP επόμενου hop (Next hop IP address), εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της διασύνδεσης Edge στο επιλεγμένο δίκτυο VPC.
  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Αποτελέσματα

Μια καταχώρηση δρομολόγησης προστίθεται στον πίνακα δρομολόγησης του επιλεγμένου δικτύου VPC.