Πριν αναπτύξετε ένα εικονικό Edge στο Google Cloud Platform (GCP), πρέπει να προετοιμάσετε το περιβάλλον GCP ολοκληρώνοντας τα ακόλουθα βήματα: