Περιγράφει τον τρόπο προσθήκης μιας δρομολόγησης κλάδου προς κλάδο σε ένα δημόσιο δίκτυο Virtual Private Cloud (VPC) που οδηγεί σε ένα Edge, όπως απεικονίζεται στην τοπολογία μονού βραχίονα.

Προϋποθέσεις

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε έναν λογαριασμό Google και πληροφορίες πρόσβασης/σύνδεσης στην κονσόλα του Google Cloud Platform (GCP).
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει δίκτυα VPC.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στην κονσόλα GCP.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δίκτυα VPC (VPC Networks).
  Εμφανίζεται η σελίδα Δίκτυα VPC (VPC Networks).
 3. Κάντε κλικ στο δίκτυο VPC (Δημόσιο δίκτυο VPC) για το οποίο θέλετε να προσθέσετε μια δρομολόγηση κλάδου προς κλάδο.
  Εμφανίζεται η σελίδα Λεπτομέρειες δικτύου VPC (VPC network details).
 4. Μεταβείτε στην καρτέλα Δρομολογήσεις (Routes) και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη δρομολόγησης (Add route). Εμφανίζεται η σελίδα Δημιουργία δρομολόγησης (Create a route).
  1. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα (Name), εισαγάγετε ένα μοναδικό όνομα για την καταχώρηση δρομολόγησης.
  2. Στο πλαίσιο κειμένου Εύρος διευθύνσεων IP προορισμού (Destination IP range), καθορίστε τη διεύθυνση IP ενός κλάδου στο εταιρικό δίκτυο, για παράδειγμα 172.16.0.0/20.
  3. Στο πλαίσιο κειμένου Προτεραιότητα (Priority), καθορίστε μια προτεραιότητα για τη δρομολόγηση. Η προτεραιότητα χρησιμοποιείται μόνο για τον προσδιορισμό της σειράς της δρομολόγησης, αν οι δρομολογήσεις έχουν ισοδύναμους προορισμούς.
  4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Επόμενο hop (Next hop), επιλέξτε Καθορισμός διεύθυνσης IP (Specify IP address).
  5. Στο πλαίσιο κειμένου Διεύθυνση IP επόμενου hop (Next hop IP address), εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της διασύνδεσης Edge στο επιλεγμένο δίκτυο VPC.
  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Αποτελέσματα

Μια καταχώρηση δρομολόγησης προστίθεται στον πίνακα δρομολόγησης του επιλεγμένου δικτύου VPC.