Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα χρησιμοποιώντας το Google Cloud Platform και το VMware SD-WAN Orchestrator για να δημιουργήσετε παρουσίες SD-WAN εικονικού Edge και δρομολογητή cloud στην περιοχή «us-east1»:

Διαδικασία

 1. Δημιουργήστε δύο παρουσίες SD-WAN εικονικού Edge. Για οδηγίες, ανατρέξτε στον Οδηγό ανάπτυξης εικονικού Edge στο Google Cloud Platform.
 2. Συνδεθείτε στο SD-WAN Orchestrator ως εταιρικός χρήστης και, στη συνέχεια, προσθέστε τις δύο παρουσίες SD-WAN εικονικού Edge σε ένα σύμπλεγμα. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση συμπλέγματος Edge στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN που είναι διαθέσιμος στην τεκμηρίωση του VMware SD-WAN.
 3. Από την κονσόλα Google Cloud Console, ενεργοποιήστε τη λειτουργία παγκόσμιας δρομολόγησης δικτύου VPC για το VPC «ncc-west2-pri». Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Setting the VPC network dynamic routing mode (Ρύθμιση της λειτουργίας δυναμικής δρομολόγησης δικτύου VPC).
 4. Επιτρέψτε τη σχετική εισερχόμενη κυκλοφορία στο VPC «ncc-west2-pri». Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Using firewall rules (Χρήση κανόνων τείχους προστασίας).
 5. Στο Google Cloud Console, δημιουργήστε έναν διανομέα «ncc-hub». Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία διανομέα.
 6. Προσθέστε δύο ακτίνες, μία για κάθε εικονική παρουσία SD-WAN Edge που δημιουργήσατε στο βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τα εξής κατά τη δημιουργία των ακτίνων:
  • Για το στοιχείο Δίκτυο (Network), επιλέξτε «ncc-west2-pri».
  • Για το στοιχείο Τύπος ακτίνας (Spoke type), επιλέξτε Συσκευή δρομολογητή (Router appliance).
  • Για το στοιχείο Περιοχή (Region), επιλέξτε us-east1.
  • Επισυνάψτε την πρώτη ακτίνα στην παρουσία «sdwan-edge1-east» και τη δεύτερη ακτίνα στην παρουσία «sdwan-edge2-east».

  Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης ακτίνων, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία ακτίνας συσκευής δρομολογητή.

 7. Δημιουργήστε έναν νέο δρομολογητή cloud και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τις παραμέτρους των περιόδων λειτουργίας BGP για τις ακτίνες που δημιουργήσατε στο βήμα 6. Πρέπει να ρυθμίσετε δύο περιόδους λειτουργίας BGP ανά ακτίνα. Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τα εξής κατά τη διαμόρφωση των περιόδων λειτουργίας BGP:
  • Εισαγάγετε το ASN του SD-WAN Edge ως Ομότιμο ASN (Peer ASN).
  • Επιλέξτε Ενεργοποιημένο για το Ομότιμο BGP (BGP peer).
  Σημείωση: Δημιουργήστε μόνο έναν δρομολογητή cloud και χρησιμοποιήστε τον δρομολογητή κατά τη διαμόρφωση των επόμενων περιόδων λειτουργίας BGP για τις ακτίνες, «sdwan-edge1-east» και «sdwan-edge2-east».

  Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των περιόδων λειτουργίας BGP, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ομότιμου BGP στον δρομολογητή Cloud.

 8. Διαμορφώστε το BGP στις παρουσίες SD-WAN εικονικού Edge, sdwan-edge1-east και sdwan-edge2-east.
  Σημείωση: Συνιστάται να διαμορφώσετε μια στατική εσωτερική διεύθυνση IP για την παρουσία SD-WAN εικονικού Edge, έτσι ώστε η διεύθυνση IP να μην αλλάζει κάθε φορά που κάνετε επανεκκίνηση της παρουσίας. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δέσμευση στατικής εσωτερικής διεύθυνσης IP.
  1. Από την Google Cloud Console, ανακτήστε τη ιδιωτική διεύθυνση IP διασυνδέσεων των παρουσιών SD-WAN εικονικού Edge.
  2. Συνδεθείτε στο SD-WAN Orchestrator ως εταιρικός χρήστης και, στη συνέχεια, αντιστοιχίστε την ιδιωτική διεύθυνση IP διασύνδεσης που ανακτήσατε από την Google Cloud Console στις παρουσίες SD-WAN εικονικού Edge, sdwan-edge1-east-vm και sdwan-edge2-east-vm. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων διασύνδεσης στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN που είναι διαθέσιμος στην τεκμηρίωση του VMware SD-WAN.
  3. Διαμορφώστε το BGP για τις παρουσίες SD-WAN εικονικού Edge, sdwan-edge1-east-vm και sdwan-edge2-east-vm. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση BGP στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN που είναι διαθέσιμος στην τεκμηρίωση του VMware SD-WAN.
 9. Επαληθεύστε ότι οι τέσσερις περίοδοι λειτουργίας BGP που διαμορφώσατε στο βήμα 7 έχουν δημιουργηθεί στο SD-WAN Orchestrator. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Παρακολούθηση κατάστασης γειτονικού Edge BGP στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN που είναι διαθέσιμος στην τεκμηρίωση του VMware SD-WAN.
 10. Επαναλάβετε τα βήματα 1-10 για να δημιουργήσετε παρουσίες SD-WAN εικονικού Edge και δρομολογητή cloud στην περιοχή «us-west2».

Επόμενες ενέργειες

Εκτελέστε μια δοκιμή ping για να επαληθεύσετε τη σύνδεση μεταξύ των παρουσιών SD-WAN εικονικού Edge και των δρομολογητών cloud στις δύο περιοχές — «us-east1» και «us-west2». Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Δοκιμή Ping» στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN που είναι διαθέσιμος στην Τεκμηρίωση του VMware SD-WAN.