Η ακόλουθη εικόνα απεικονίζει τη συνδεσιμότητα διακλάδωσης σε διακλάδωση σε όλες τις περιοχές:

Στο παραπάνω διάγραμμα, το «ncc-west2-pri» είναι το VPC διανομέα που συσχετίζεται με τον διανομέα του Κέντρου σύνδεσης δικτύου όπου δημιουργούνται δύο υποδίκτυα. Το υποδίκτυο 192.168.190.0/24 είναι συσχετισμένο με την περιοχή «us-west2» και το υποδίκτυο 192.168.191.0/24 είναι συσχετισμένο με την περιοχή «us-east1». Το «host1» βρίσκεται στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το «host2» βρίσκεται στην ανατολική ακτή. Πρέπει να συνδέσετε το «host1» με το «host2» μέσω του δικτύου της Google.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης της συνδεσιμότητας διακλάδωσης σε διακλάδωση σε όλες τις περιοχές, δείτε: