Μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε τις άδειες χρήσης χρησιμοποιώντας την πύλη υπηρεσιών αδειών χρήσης.

Συνδεθείτε στην πύλη υπηρεσιών αδειών χρήσης με τα διαπιστευτήριά σας. Η Αρχική (Home) σελίδα εμφανίζει τα στοιχεία των Orchestrator και των χρηστών αδειών χρήσης που σας έχουν εκχωρηθεί.

Στην ενότητα Orchestrator (Orchestrators), κάντε κλικ στην επιλογή Αντιστοίχιση (Assign) για να αντιστοιχίσετε περισσότερα Orchestrator.

Στο παράθυρο Αντιστοίχιση Orchestrator (Assign Orchestrator), επιλέξτε το Orchestrator από το αναπτυσσόμενο μενού VCO, εισαγάγετε το Αναγνωριστικό συνεργάτη (Partner ID) και κάντε κλικ στην επιλογή Αντιστοίχιση (Assign). Το αντιστοιχισμένο Orchestrator παρατίθεται στην Αρχική (Home) σελίδα.

Στην ενότητα Χρήστες αδειών χρήσης (Licensing Users) στην Αρχική (Home) σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) για να προσθέσετε νέους χρήστες αδειών χρήσης.

Στο παράθυρο Νέος χρήστης άδειας χρήσης (New Licensing User), εισαγάγετε τις λεπτομέρειες όπως όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, όνομα, επώνυμο και αριθμό κινητού τηλεφώνου. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε τον ρόλο του χρήστη ως εξής:
  • Μόνο για ανάγνωση (Read Only): Ο χρήστης μπορεί μόνο να προβάλλει τις λεπτομέρειες άδειας χρήσης.
  • Διαχειριστής (Admin): Ο χρήστης αποκτά δικαιώματα διαχείρισης για να προσθέτει ή να τροποποιεί τα στοιχεία της άδειας χρήσης.