Η υπηρεσία αδειών χρήσης εμφανίζει πληροφορίες πελατών και συνεργατών της SASE από τις παραγγελίες τους.

Η εστίαση βρίσκεται στις άδειες χρήσης συνδρομής λογισμικού που αγοράστηκαν και στις ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους. Εμφανίζει επίσης τις διακλαδώσεις SDWAN που ενεργοποιούνται από τον πελάτη και τον συνεργάτη. Στόχος της υπηρεσίας είναι να παρέχει ειδοποιήσεις και αναφορές πριν από τη λήξη των συνδρομών, έτσι ώστε ο πελάτης/συνεργάτης να μπορεί να κάνει ανανέωση εγκαίρως. Η υπηρεσία θα ειδοποιεί και θα αναφέρει επίσης πότε ο αριθμός των διακλαδώσεων που αναπτύσσονται υπερβαίνει τη διαθέσιμη συνδρομή. Τόσο η VMware όσο και ο συνεργάτης θα έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες και ο σκοπός είναι να γίνονται συνομιλίες ανανέωσης και επέκτασης χρησιμοποιώντας αυτήν την υπηρεσία ως βάση.

Οι συνεργάτες μπορούν να προβάλλουν τους Orchestrator που διαθέτουν, να διαχειρίζονται τους χρήστες αδειών χρήσης τους, να παρακολουθούν ειδοποιήσεις και να δημιουργούν διαφορετικές αναφορές αδειών χρήσης.