Από την οθόνη Συνδρομές και Edge (Subscriptions and Edges), οι χρήστες μπορούν να αντιστοιχίζουν συνδρομές σε Edge και να προβάλλουν λεπτομερείς πληροφορίες συνδρομής και Edge.

Συνδρομές και Edge

Η ενότητα Συνδρομή (Subscription) στην οθόνη Συνδρομές και Edge (Subscriptions and Edges) εμφανίζει πληροφορίες συνδρομής, όπως αναγνωριστικό συνδρομής, αριθμό παραγγελίας, τύπο, ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης συνδρομής κ.λπ. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.

Αντιστοίχιση Edge

Στην ενότητα Αντιστοίχιση Edge (Assign Edges), οι χρήστες μπορούν να αντιστοιχίζουν συνδρομές στα Edge κάνοντας κλικ στο κουμπί Αντιστοίχιση Edge (Assign Edges).

Για να αντιστοιχίσετε μια συνδρομή σε ένα Edge:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αντιστοίχιση Edge (Assign Edges).
  2. Στην οθόνη Αντιστοίχιση συνδρομής (Subscription Assignment), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής δίπλα στη συνδρομή που θέλετε στη στήλη Υπογραφές (Subscriptions).
  3. Στη στήλη Edge (Eddges), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής δίπλα στο Edge που θέλετε για να δημιουργήσετε ένα ζεύγος με τη συνδρομή που θέλετε.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ζεύγους συνδρομής + Edge (Add Subscription + Edge Pair).

    Το ζεύγος Edge και συνδρομής εμφανίζεται στην ενότητα Ζεύγη (Pairs), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save) για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.