Μπορείτε να δημιουργήσετε και να κάνετε λήψη αναφορών για διάφορες επιλογές εκχώρησης αδειών χρήσης που είναι διαθέσιμες για υπάρχουσες άδειες χρήσης.

Στην Αρχική (Home) σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Αναφορές (Reports). Εμφανίζονται οι υπάρχουσες αναφορές.

Για να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά:

  1. Στη σελίδα Αναφορές (Reports), κάντε κλικ στην επιλογή Νέα αναφορά (New Report). Ανοίγει ο Οδηγός αναφοράς.
  2. Στο παράθυρο Επιλέξτε πρότυπο (Select Template), επιλέξτε τον τύπο της αναφοράς εκχώρησης αδειών χρήσης που θα δημιουργηθεί και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  3. Στο παράθυρο Σύνοψη (Summary), επαληθεύστε το επιλεγμένο πρότυπο και κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή (Submit).

  4. Η δημιουργία αναφορών ξεκινά και μόλις η αναφορά είναι έτοιμη, εμφανίζεται στη σελίδα Αναφορές (Reports).

  5. Κάντε κλικ στα αποσιωπητικά (3 τελείες) πριν από το όνομα μιας αναφοράς για να κάνετε λήψη της αναφοράς.