Μπορείτε να επικυρώσετε την ενοποίηση του VMware SD-WAN και της πύλης ασφαλείας Cloud Forcepoint δοκιμάζοντας τις πολιτικές ασφάλειας.

Αφού διαμορφώσετε τόσο το VMware SD-WAN όσο και την πύλη ασφάλειας Forcepoint Cloud, μπορείτε να κάνετε ολοκληρωμένη επικύρωση. Προσπαθήστε να περιηγηθείτε σε ιστότοπο που δεν επιτρέπεται από την πολιτική ασφαλείας που έχει διαμορφωθεί στην πύλη ασφάλειας Forcepoint Cloud από ένα σύστημα συνδεδεμένο στο VMware SD-WAN.

Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο σύστημα που είναι συνδεδεμένο στο VMware SD-WAN και μεταβείτε σε έναν ιστότοπο που ανήκει σε μια κατηγορία που έχει αποκλειστεί από την πολιτική ασφάλειας που έχει αντιστοιχηθεί στη συσκευή Edge που χρησιμοποιείται για την ενοποίηση με το VMware SD-WAN.

Εάν η ενοποίηση έχει διαμορφωθεί σωστά και η πολιτική ασφαλείας έχει διαμορφωθεί ώστε να εμφανίζει ειδοποίηση αποκλεισμού, το πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζει ένα μήνυμα παρόμοιο με το ακόλουθο παράδειγμα:

Το παραπάνω παράδειγμα δείχνει ότι η κυκλοφορία του χρήστη έχει διοχετευτεί σωστά στην πύλη ασφάλειας του Forcepoint Cloud και οι πολιτικές ασφάλειας web επιβλήθηκαν με επιτυχία.