Ο οδηγός ενοποίησης VMware SD-WAN™ και Forcepoint περιγράφει τις διαμορφώσεις που απαιτούνται για την ενοποίησης της Πύλης ασφάλειας Forcepoint Cloud με το VMware SD-WAN Orchestrator.