Μπορείτε να παρακολουθείτε και να επαληθεύετε τη διαμόρφωση διοχέτευσης προορισμού μη SD-WAN χρησιμοποιώντας την καρτέλα «Παρακολούθηση».

Για να παρακολουθήσετε τη διαμόρφωση της διοχέτευσης προορισμού μη SD-WAN:

  1. Στην πύλη Επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση > Edge (Monitor > Edges).
  2. Η σελίδα Edge (Edges) εμφανίζει τον διαμορφωμένο προορισμό μη SD-WAN μαζί με την κατάσταση. Το κέντρο δεδομένων Forcepoint θα είναι το τελικό σημείο των περιττών διοχετεύσεων IPsec.