Μπορείτε να ενσωματώσετε την πύλη ασφαλείας Forcepoint Cloud στο VMware SD-WAN, έτσι ώστε η κυκλοφορία web που συνδέεται με το Internet που ρέει πάνω από το επίπεδο SD-WAN να φιλτράρεται από την Πύλη ασφαλείας cloud Forcepoint σύμφωνα με προσαρμόσιμες πολιτικές ασφαλείας.

Η ενοποίηση της πύλης ασφαλείας cloud Forcepoint με το VMware SD-WAN επιτρέπει στους διαχειριστές συστήματος να κάνουν τα εξής:

  • Να διαμορφώνουν τοVMware SD-WAN Orchestrator για σύνδεση και δρομολόγηση της κυκλοφορίας web στην πύλη ασφαλείας cloud Forcepoint χρησιμοποιώντας είτε ένα στοιχείο Πύλη SD-WAN είτε μια συσκευή SD-WAN Edge.
  • Να διαμορφώνουν την πύλη ασφαλείας Forcepoint Cloud ώστε να συνδέεται με VMware SD-WAN και να εφαρμόζει πολιτικές ασφαλείας web στην κυκλοφορία που λαμβάνεται από το VMware SD-WAN.

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει τη ροή εργασίας μεταξύ των στοιχείων που εμπλέκονται στην ενοποίηση.