Αυτή η ενότητα περιγράφει τις υποχρεωτικές απαιτήσεις λογισμικού και τα στοιχεία για τη βελτιστοποίηση της συνδεσιμότητας μεταξύ του VMware Cloud on AWS και τις ενεργοποιημένες διακλαδώσεις VMware.

 • VMware SD-WAN
  • Έκδοση λογισμικού 3.3.2 ή νεότερη για IPsec IKEv1 που βασίζεται σε πολιτική «Τοποθεσία μη VeloCloud» (NVS)
  • Έκδοση λογισμικού 5.0.0.0 ή νεότερη για IPsec για Edge που βασίζεται σε δρομολόγηση «Προορισμός μη SD-WAN» (Non SD-WAN Destination - NSD) και IPsec για πύλη που βασίζεται σε δρομολόγηση «Προορισμός μη SD-WAN» (Non SD-WAN Destination - NSD)
  • Διαμορφωμένο «Προφίλ Edge» για Edge
  • Συσκευή SD-WAN Edges με πελάτες συνδεδεμένους σε LAN ή WLAN
  • Διεύθυνση πύλης που μπορεί να αγοραστεί κατά τη διαμόρφωση του NVS. Σημείωση: Απαιτείται επίσης ιδιωτικό IP της πύλης (σε αυτήν την έκδοση, αυτή η διεύθυνση IP είναι κρυφή από το περιβάλλον εργασίας χρήστη και ο διαχειριστής του δικτύου πρέπει να επικοινωνήσει με την Υποστήριξη της VMware SD-WAN για αυτήν τη διεύθυνση IP)
  • Επιλογή κυκλοφορίας για τα υποδίκτυα που πρέπει να κρυπτογραφηθούν μέσω διοχέτευσης (απαιτείται για IPsec βασισμένο σε πολιτική).
  • Πελάτης συνδεδεμένος σε υποδίκτυο στην πλευρά του LAN του SD-WAN Edges
 • VMware Cloud on AWS:
  • Έκδοση λογισμικού SDDC M10v2 ή νεότερη για IPSec IKEv1 VPN που βασίζεται σε πολιτική
  • Έκδοση λογισμικού SDDC M18.1 ή νεότερη για IPsec VPN βασισμένο σε δρομολόγηση
  • Λογικό δίκτυο με τη μορφή τμήματος με υποδίκτυο
  • Δημόσια IP VMware Cloud
  • Επιλογή κυκλοφορίας για τα υποδίκτυα που πρέπει να κρυπτογραφηθούν μέσω διοχέτευσης (απαιτείται για IPsec βασισμένο σε πολιτική).
  • VM πελάτη που είναι συνδεδεμένα σε ένα τμήμα στο VMware Cloud on AWS που έχει οριστεί ως κυκλοφορία για κρυπτογράφηση IPSec