Ο οδηγός ανάπτυξης VMware SD-WAN™ και VMware Cloud on AWS παρέχει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο βελτιστοποίησης της συνδεσιμότητας μεταξύ του VMware Cloud on AWS και των διακλαδώσεων με ενεργοποιημένο το VMware.