U gebruikt goedkeuringen voor meerdere niveaus om technische beperkingen en mogelijkheden te handhaven voor resources in de organisatie. In dit scenario zijn er twee definities van goedkeuringsbeleid die illustreren hoe u goedkeuringen op meerdere niveaus kunt bouwen en wat de resultaten hiervan zijn wanneer ze worden afgedwongen.

Voor het resourcebeheer van de virtuele infrastructuur en het beheersen van de prijzen, voegt u twee beleidsregels op verschillende goedkeuringsniveaus toe. De ene goedkeuring is voor machineresources en de andere voor de prijs van de machine per dag.

Procedure

 1. Selecteer Inhoud en beleidsregels > Beleidsregels > Definities > Nieuw beleid > Goedkeuringsbeleid.
 2. Configureer goedkeuringsbeleid 1.

  U wilt dat een beheerder eerst de implementatieaanvraag goedkeurt.

  1. Definieer wanneer het beleid geldig is.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Scope Organisatie
   Criteria
   Resources has any
     CPU Count greater than 6
     OR
     Total Memory (MB) greater than 8
     
  2. Definieer het goedkeuringsgedrag.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Goedkeuringsniveau 1

   Voer een waarde in tussen 1 en 99.

   U kunt een hiërarchie van niveaus maken op basis van de volgorde waarin u ze wilt verwerken. Wanneer het goedkeuringsbeleid wordt geactiveerd en het eerste niveau van goedkeuring wordt afgewezen, wordt de hele aanvraag afgewezen.

   Goedkeuringstype Selecteer Op basis van rol.
   Goedkeurdersrol Selecteer Projectbeheerders.
   Goedkeurdersmodus Willekeurig

   U wilt dat een projectbeheerder ervoor zorgt dat de implementatieaanvraag geen resources verspilt.

   Beslissing automatisch verval Goedkeuren
   Trigger automatisch verval 3
   Acties Deployment.Create
  Als een implementatieaanvraag ten minste één van de voorwaarden voor niveau 1 overschrijdt, moet een beheerder de aanvraag goedkeuren. Alleen goedkeurders van niveau 1 krijgen een melding van de aanvraag. Wanneer een goedkeurder de aanvraag op dit niveau goedkeurt, wordt de aanvraag naar het volgende niveau geleid. Als een goedkeurder de aanvraag weigert, wordt deze niet naar een hoger niveau geleid en wordt de aanvraag geweigerd.
 3. Configureer goedkeuringsbeleid 2.

  Om ervoor te zorgen dat een inrichtingsaanvraag binnen het budget valt, maakt u een tweede beleid.

  1. Definieer wanneer het goedkeuringsbeleid geldig is.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Scope Organisatie
   Criteria
   Deployment Creation Cost greater than 15
     
  2. Definieer het goedkeuringsgedrag.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Goedkeuringsniveau 2

   Omdat u dit beleid na beleid 1 wilt uitvoeren, voert u een getal in dat groter is dan het getal dat u heeft opgegeven in beleid 1.

   Goedkeuringstype Selecteer Op basis van gebruiker.
   Goedkeurdersmodus Willekeurig
   Goedkeurders Gebruikersgroepen toevoegen

   Selecteer de gebruikersgroep voor financiën.

   Beslissing automatisch verval Weigeren
   Trigger automatisch verval 7
   Acties Deployment.Create

resultaten

In dit scenario, wanneer een gebruiker een virtuele machine aanvraagt, wordt de aanvraag geëvalueerd om te bepalen of de aangevraagde hoeveelheden voor CPU en geheugen de opgegeven waarden bij niveau 1 niet overschrijden. Als ze dit niet doen en de aanvraag wordt goedgekeurd op niveau 1, wordt de voorwaarde op niveau 2 geëvalueerd.

Volgende stappen