Als cloudbeheerder kunt u Automation Assembler-uitbreidbaarheidsacties aan Automation Service Broker toevoegen als inhoudsbron. De uitbreidbaarheidsacties worden in Automation Assembler gemaakt en beheerd.

Werkstroomdiagram voor het instellen van de uitbreidbaarheidsacties.

De acties zijn kleine scripts die lichte taken of stappen uitvoeren. Bijvoorbeeld: een virtuele machine een nieuwe naam geven of een IP-adres toewijzen.

Voorwaarden

Procedure

 1. Importeer de vrijgegeven uitbreidbaarheidsacties.
  1. Selecteer Inhoud en beleidsregels > Inhoudsbronnen en klik op Nieuw.
  2. Klik op Nieuw en klik vervolgens op Uitbreidbaarheidsacties.
  3. Voer de naam voor deze inhoudsbron in.
  4. Selecteer het bronproject en klik vervolgens op Valideren.
   Het validatieproces verifieert het aantal vrijgegeven uitbreidbaarheidsacties dat aan het project in Automation Assembler is gekoppeld.
  5. Klik op Maken en importeren.
 2. Deel de geïmporteerde acties met een project.
  1. Selecteer Inhoud en beleidsregels > Beleidsregels > Definities en maak een nieuw beleid voor het delen van inhoud.
  2. Voer een naam in voor het beleid voor het delen van inhoud.
  3. Selecteer in de lijst Bereik het project dat de gebruikers omvat die de uitbreidbaarheidsacties moeten kunnen implementeren.
  4. Klik in de sectie Inhoud delen op Items toevoegen en selecteer vervolgens een of meer acties die u met de projectleden wilt delen.
   U kunt alle items selecteren die uit een inhoudsbron zijn geïmporteerd of u kunt afzonderlijke items selecteren. Als u alleen bepaalde uitbreidbaarheidsacties wilt selecteren, selecteert u Alle inhoud in het vervolgkeuzemenu Inhoudsbronnen.
  5. Selecteer in het gedeelte Gebruikers de gebruikers en gebruikersgroepen waarvoor u toegang wilt hebben tot de inhoud.
   U kunt de inhoud delen met alle gebruikers en groepen in het project of u kunt afzonderlijke gebruikers en groepen selecteren.
  6. Klik op Maken.
  De acties worden toegevoegd aan de catalogus waar de leden van het project deze kunnen aanvragen.
 3. Controleer of de actie beschikbaar is in de catalogus voor de leden van de geselecteerde projecten.
  1. Klik op het tabblad Verbruiken.
  2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Projecten het project waarmee u uitbreidbaarheidsactie heeft gedeeld.

   U kunt meerdere projecten selecteren.

  3. Zoek op de pagina Catalogus de geïmporteerde uitbreidbaarheidsactie en controleer de projecten om er zeker van te zijn dat het project dat u heeft geconfigureerd, is opgenomen.
  4. Klik op Aanvragen en geef de vereiste informatie op.
  5. Klik op Verzenden.
  Het inrichtingsproces begint en de pagina Implementaties wordt geopend met uw huidige aanvraag bovenaan.
 4. Controleer het inrichtingsproces om er zeker van te zijn dat de actie correct wordt uitgevoerd.
  1. Selecteer Implementaties > Implementaties en zoek uw geïmplementeerde aanvraag.
  2. Controleer de kaartstatus totdat deze is geslaagd.

resultaten

De uitbreidbaarheidsacties worden in Automation Service Broker geïmporteerd en in de catalogus gedeeld.

Volgende stappen