U definieert beleidsregels voor implementatielimieten om het aantal resources te bepalen dat implementaties kan gebruiken wanneer gebruikers sjablonen in Automation Assembler implementeren en catalogusitems in Automation Service Broker aanvragen. De scenario's in deze procedure zijn een inleiding tot het configureren van beleidsregels voor implementatielimieten.

Implementatielimieten worden toegepast op individuele implementaties voor cloudsjablonen of catalogusitems. Zie Hoe configureer ik Automation Service Broker-resourcequota met beleidsregels als u resources op gebruikers-, project- of organisatieniveau wilt beperken.

Als cloudbeheerder kunt u het totale geheugen, het totale aantal CPU's, opslag en het aantal virtuele machines beperken die per implementatie kunnen worden gebruikt. U kunt ook het geheugen, het aantal CPU's en de opslag voor specifieke resources in de implementatie beperken, bijvoorbeeld machines in een cloudsjabloon.

De limieten zijn van toepassing op alle implementaties binnen het beleidsbereik. U kunt de beleidscriteria gebruiken om het bereik te verfijnen tot een specifieke implementatie. In dat geval is het beleid alleen van toepassing op die implementatie.

Hoe worden beleidsregels voor implementatielimieten afgedwongen

 • Wanneer het beleid wordt afgedwongen, kunnen gebruikers implementatieresources inrichten binnen de opgegeven limieten.
 • Meerdere beleidsregels voor implementatielimieten kunnen afdwingbaar zijn. Als er meerdere beleidsregels zijn gedefinieerd voor een implementatie, wordt de laagste limietwaarde voor elke resource afgedwongen.
 • Als er resourcequotabeleidsregels en goedkeuringsbeleidsregels zijn gedefinieerd die van invloed zijn op de implementaties binnen het beleidsbereik, worden implementatielimieten afgedwongen vóór de andere beleidstypen.
 • Als een implementatie geen resources aanvraagt, zoals een werkstroomimplementatie, wordt het beleid op die implementatie niet afgedwongen.

Wanneer worden beleidsregels voor implementatielimieten toegepast

 • Een gebruiker een catalogusitem in Automation Service Broker of een cloudsjabloon in Automation Assembler aanvraagt.
 • Een gebruiker wijzigt een implementatie of de bijbehorende onderdeelresources.

Beleidsbeperkingen voor implementatielimieten

De opslagwaarde voor sommige images wordt niet berekend tijdens de toewijzing omdat de images geen opslaggerelateerde informatie bevatten. Er wordt een standaard opstartschijfgrootte van 8 GB toegewezen voor opslag voor dergelijke images. De volgende tabel bevat meer informatie over welke images informatie over de capaciteit van opstartschijven voor elk cloudtype bevatten.
Cloudtype Capaciteit van opstartschijf is niet beschikbaar Capaciteit van opstartschijf is beschikbaar
Azure
 • Standaardimages
 • Standaardimages

De standaardgrootte van de opstartschijf is 8 GB.

 • Privé-images
 • Aangepaste images
AWS Imageschijfgrootten van de instantiestore, inclusief de opstartschijf, worden niet meegeteld.

De standaardgrootte van de opstartschijf is 8 GB.

 • Openbare images
 • Privé-images
GCP Openbare images
vSphere
 • ova
 • ovf

De standaardgrootte van de opstartschijf is 8 GB.

Imageschijven worden niet meegeteld.

 • Sjablonen voor virtual machines
 • OVA van bibliotheekitem
 • OVF van bibliotheekitem

Procedure

In dit scenario zijn er drie beleidsdefinities die illustreren hoe u beleidsregels voor implementatielimieten kunt bouwen en wat de resultaten hiervan zijn wanneer ze worden afgedwongen.

 1. Selecteer Inhoud en beleidsregels > Beleidsregels > Definities > Nieuw beleid > Beleid voor implementatielimiet.
 2. Configureer beleid 1 voor implementatielimieten.

  Als cloudbeheerder wilt u de hoeveelheid resources beperken die implementaties in de hele organisatie kunnen gebruiken.

  1. Definieer wanneer het beleid geldig is.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Scope Organisatie

   Het beleid wordt toegepast op alle implementaties in uw organisatie.

   Criteria Geen
  2. Definieer de implementatielimieten.
   Resource Voorbeeld van een limietwaarde
   CPU 200
   Aantal VM's 3
   Geheugen 100 GB
   Opslag 240 GB

  In dit scenario kan elke implementatie binnen de organisatie in totaal maximaal 200 CPU's, 3 virtuele machines, 100 GB geheugen en 240 GB opslag gebruiken.

 3. Configureer beleid 2 voor implementatielimieten.

  Als projectbeheerder wilt u gedetailleerde controle toepassen over resources die zijn ingericht op het implementatieniveau in een project dat u beheert.

  1. Definieer wanneer het beleid geldig is.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Scope Project = TestProj1

   Het beleid wordt toegepast op alle implementaties in het opgegeven project.

   Criteria Geen
  2. Definieer de implementatielimieten.
   Resource Voorbeeld van een limietwaarde
   CPU 15
   Geheugen 10 GB

  In dit scenario worden de resources die beschikbaar zijn voor implementaties binnen het bereik van het project geëvalueerd en worden zowel beleid 1 als beleid 2 toegepast. In dit geval zijn de CPU- en geheugenwaarden lager in beleid 2, dus wordt beleid 2 afgedwongen.

 4. Configureer beleid 3 voor implementatielimieten.

  Als cloudbeheerder wilt u het aantal resources bepalen dat wordt gebruikt wanneer een specifieke cloudsjabloon door iemand in uw organisatie wordt geïmplementeerd. Daarnaast wilt u limieten definiëren voor specifieke implementatieresources in de cloudsjabloon.

  1. Definieer wanneer het beleid geldig is.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Scope Organisatie
   Criteria Cloud template equals Proj1Templ1

   Dit beleid wordt toegepast op alle implementaties in de organisatie die zijn ingericht op basis van de opgegeven cloudsjabloon.

  2. Definieer de implementatielimieten.
   Resource Voorbeeld van een limietwaarde
   CPU 15
   Aantal VM's 10
   Geheugen 20 GB
  3. Definieer de limieten van de implementatieresource.
   1. Definieer een limiet voor alle implementaties die door ontwikkelaars in de organisatie zijn ingericht.
    Instelling Voorbeeldwaarde
    Naam Depl Resource Limit 1
    Criteria
    Tags has any 
      Key equals env 
      AND
      Value equals dev
    Limieten

    CPU = 5

    Geheugen = 10 GB

    Opslag = 40 GB

   2. Definieer limieten voor een machine in de cloudsjabloon.
    Instelling Voorbeeldwaarde
    Naam Depl Resource Limit 2
    Criteria
    Resource Type equals Cloud.vSphere.Machine
    Limieten

    CPU = 4

    Geheugen = 8 GB

  In dit scenario past u twee governanceniveaus toe.
  1. Wanneer een gebruiker in uw organisatie de cloudsjabloon Proj1Templ1 implementeert, worden de resources die beschikbaar zijn voor de hele implementatie geëvalueerd en worden alle drie bestaande beleidsregels toegepast. De laagste implementatielimieten van de drie beleidsregels worden afgedwongen.
   • De waarde van de CPU-limiet die in beleid 3 is gedefinieerd, wordt toegepast.
   • De limietwaarde voor aantal VM's die in beleid 1 is gedefinieerd, wordt toegepast.
   • De waarde voor de geheugenlimiet die in beleid 2 is gedefinieerd, wordt toegepast.
  2. De aangevraagde implementatieresources worden geëvalueerd ten opzichte van Depl Resource Limit 1 en Depl Resource Limit 2 en de resourcelimieten voor implementaties worden toegepast. In dit geval zijn er geen andere beleidsregels die deze specifieke implementatieresources beperken.

Wat moet u nu doen