Als u VMware Aria Automation Snelstart uitvoert, configureert de wizard cloudaccounts, bepaalde infrastructuur, een project en cloudsjablonen. De wizard implementeert ook een cloudsjabloon. Volg de stappen in deze procedure om te zien wat er is toegevoegd. U kunt deze rondleiding ook gebruiken om meer te weten te komen over sommige functies van Automation Assembler en Automation Service Broker.

Voorbeeldschermen uit de rondleiding

De informatie in deze rondleiding is gebaseerd op de vCenter Server-snelstart, maar de resultaten zijn vergelijkbaar als u de VMware Cloud Foundation-snelstart uitvoert.

De rondleiding volgt de standaardwerkstroom die u gebruikt om nieuwe cloudaccounts toe te voegen, uw eigen cloudsjablonen te ontwikkelen en deze beschikbaar te maken voor uw consumenten als een catalogus. Om uw geconfigureerde infrastructuur uit te breiden zodat deze een groot aantal ontwikkelingsteamprojecten kan ondersteunen, moet u uw infrastructuur uitbreiden zodat u meer verfijnde cloudsjablonen kunt maken. Deze rondleiding is slechts een beginpunt. Het is bedoeld om u vertrouwd te maken met de gebruikersinterface en hoe u deze kunt gebruiken.

U begint met de console en vervolgens Automation Assembler, waar cloudbeheerders en cloudsjabloonontwikkelaars het meeste werk doen. Dit wordt gevolgd door Automation Service Broker, die u configureert om catalogusitems te bieden die uw consumenten kunnen aanvragen en beheren.

Voorwaarden

Rondleiding door de wijzigingen van de Snelstart voor Automation Assembler

In deze rondleiding van Automation Assembler ziet u wat de Snelstart heeft geconfigureerd en geïmplementeerd. Het is ontworpen om u via de gebruikersinterface te begeleiden en u te helpen bij het begrijpen van enkele taken die u later mogelijk zelf uitvoert.

Wanneer u zich aanmeldt bij VMware Aria Automation, kunnen de tabbladen Identiteits- en toegangsbeheer en Huisstijl worden weergeven. Deze tabbladen worden niet behandeld als onderdeel van de rondleiding. U gebruikt ze om gebruikers toe te voegen en uw organisaties te beheren.

Zie VMware Aria Automation beheren voor meer informatie over identiteitsbeheer en huisstijl.

Voorwaarden

Procedure

 1. Meld u als cloudbeheerder aan bij VMware Aria Automation.
  Kaarten in de console
 2. Klik op Assembler.
  Automation Assembler wordt geopend en de pagina Implementaties is actief.

  De implementaties in Automation Assembler zijn de cloudsjablonen die zijn ingericht op uw cloudaccountplatformen. Een geslaagde, geïmplementeerde cloudsjabloon is uw uiteindelijke doelstelling als beheerder of cloudsjabloonontwerper. Omdat deze rondleiding u helpt bij het begrijpen van uw werkstroom beginnen we eerst met verbinding maken met de cloudaccounts en keren we later terug naar implementaties.

 3. Om toegang te krijgen tot Automation Service Broker, klikt u op het pictogram van de VMware Cloud Services-schakelaar op de werkbalk en klikt u op Service Broker.
  Automation Assembler-implementatie met goedkeuringsbeleid in behandeling.
  1. Om toegang te krijgen tot Automation Service Broker, klikt u op het pictogram van de VMware Cloud Services-schakelaar op de werkbalk en klikt u op Service Broker.
   Overweeg om het in een nieuw tabblad te openen, om efficiënt te zijn. U gaat terug naar Automation Assembler om de rondleiding in slechts een paar stappen te herstarten.
  2. Meld u aan als goedkeuringsgebruiker en selecteer Postvak IN > Goedkeuringen .
   Pagina Goedkeuringen in Automation Service Broker. De actie voor het goedkeuren van de aanvraag is open en gemarkeerd.

   Als de goedkeuringsaanvraag niet wordt weergegeven, bent u een goedkeurder. U kunt de gebruiker instellen die u heeft toegewezen of u kunt uzelf rechten verlenen. Om uzelf goedkeuringsrechten te geven, keert u terug naar Automation Assembler en geeft u uzelf de rol Goedkeuring beheren. Als u de goedkeuringsaanvraag ziet, slaat u dit gedeelte over rechten over.

   1. Selecteer in Automation Assembler Infrastructuur > Beheer > Aangepaste rollen en klik op Nieuwe aangepaste rol.
   2. Voer een naam in, selecteer Goedkeuringen beheren en klik op Maken.
   3. Op de kaart, of wanneer u de aangepaste rol opent, klikt u op Toewijzen en voegt u uzelf als gebruiker toe.
  3. Klik op de pagina Goedkeuringen in Automation Service Broker op Acties en selecteer Goedkeuren.
  4. Ga terug naar Automation Assembler en selecteer Resources > Implementaties > Implementaties.
   Wij zullen doorgaan met de rondleiding wanneer het implementatieproces is voltooid. Hier volgt een voorbeeld van een geslaagde implementatie. Implementatie gemaakt met Snelstart
 4. Als u wilt weten hoe vCenter Server Snelstart Automation Assembler heeft geconfigureerd om de implementatie te ondersteunen, begint u met het selecteren van Infrastructuur > Verbindingen > Cloudaccounts.
  Cloudaccounts die zijn gemaakt met Snelstart

  Cloudaccounts bieden de verificatiegegevens die worden gebruikt om verbinding te maken met uw doelsystemen. Met behulp van de opgegeven verificatiegegevens kan Automation Assembler de status controleren, informatie verzamelen en werklasten implementeren op die systemen. In dit voorbeeld ziet u de NSX- en vSphere-instanties die u heeft opgegeven in Snelstart.

  Telkens wanneer u Snelstart uitvoert, wordt een nieuwe cloudzone toegevoegd.

  1. Klik op de naam van het vSphere-cloudaccount.
   Voorbeeld van vSphere-cloudaccountgegevens

   Merk op dat de accountnaam is gebaseerd op de vCenter Server FQDN en dat het NSX-eindpunt overeenkomt met de NSX-instantie die u heeft opgegeven.

   Als u het NSX-cloudaccount bekijkt, ziet u dezelfde relatie met betrekking tot naam en vSphere-eindpunt. Het eindpunt in deze gebruikersinterface is het cloudaccount.

 5. Laten we de cloudzones die zijn gemaakt op basis van de cloudaccounts bekijken. Selecteer Infrastructuur > Configureren > Cloudzones
  Cloudzones die zijn gemaakt met Snelstart

  Cloudzones zijn de accountregio's of datacentra die aan uw cloudaccount zijn gekoppeld. Als uw cloudaccount meer dan één regio bevat, kunnen er meerdere cloudzones worden gemaakt op basis van dat cloudaccount. U kunt bijvoorbeeld meer dan één datacentrum of regio hebben en elk van deze wordt een cloudzone. Cloudzones worden vervolgens gekoppeld aan projecten, zodat u gebruikersrechten kunt verlenen voor het implementeren van een specifieke reeks cloudresources.

 6. Als u het door u geconfigureerde netwerk wilt zien, selecteert u Infrastructuur > Configureren > Netwerkprofielen.
  Netwerkprofiel dat is gemaakt met Snelstart

  Een netwerkprofiel definieert een groep netwerken en netwerkinstellingen die beschikbaar zijn voor een cloudaccount in een bepaalde regio of een bepaald datacentrum.

  Als u Snelstart meer dan één keer uitvoert, wordt een netwerkprofiel toegevoegd telkens wanneer u Snelstart uitvoert.

 7. Als u de door u geconfigureerde opslag wilt zien, selecteert u Infrastructuur > Configureren > Opslagprofielen.
  Opslagprofiel dat is gemaakt met Snelstart

  Opslagprofielen worden ingedeeld onder cloudspecifieke regio's. Eén cloudaccount heeft mogelijk meerdere regio's, met meerdere opslagprofielen onder elke regio.

  Als u de wizard Snelstart meer dan één keer uitvoert, wordt een opslagprofiel aan het gekoppelde datacenter toegevoegd telkens wanneer u de wizard uitvoert.

 8. Als u het gemaakte project wilt weergeven, selecteert u Infrastructuur > Beheer > Projecten, ook al heeft u geen specifieke waarden opgegeven.
  Project gemaakt met Snelstart

  Projecten koppelen gebruikers en resources zodat gebruikers alleen kunnen implementeren in de cloudzones die u opgeeft. U kunt later andere projecten maken om verschillende ontwikkelingsteams te ondersteunen.

  1. Klik op de naam van het project en klik vervolgens op het tabblad Gebruikers.
   Op dit tabblad kunt u meer gebruikers aan een project toevoegen.
  2. Klik op het tabblad Inrichting.
   Op dit tabblad kunt u de cloudzones toevoegen of verwijderen. Merk op dat u de Snelstart-cloudzone heeft.
  3. Schuif naar beneden op de pagina Inrichting en zoek Aangepaste naamgeving.
   U ziet dat de sjabloon voor aangepaste naamgeving de voorvoegselindeling van de machinenaam heeft die u heeft geselecteerd in het gedeelte over beleidsregels in Snelstart. De aangepaste naamgeving is gekoppeld aan projecten.
 9. Als u de gemaakte cloudsjablonen wilt zien, klikt u op het tabblad Cloudsjablonen.
  Lijst met cloudsjablonen die zijn gemaakt met Snelstart

  Als onderdeel van Snelstart hebt u drie cloudsjablonen. De machinecloudsjabloon is geïmplementeerd. De NSX-T-netwerk- en load balancer-sjablonen worden aangeboden als voorbeelden en zijn niet geïmplementeerd.

  Als u de wizard Snelstart meer dan één keer uitvoert, zult u cloudsjablonen hebben die voor elke wizardconfiguratie zijn gemaakt.

  1. In de kolom Project ziet u dat cloudsjablonen aan het Snelstart-project zijn gekoppeld.
  2. In de kolom Vrijgegeven versies ziet u dat elke cloudsjabloon wordt vrijgegeven.
  3. Klik op de naam van de sjabloon die u heeft geselecteerd in Snelstart om het cloudsjablooncanvas te zien en te bepalen waar u de sjablonen vrijgeeft. In dit voorbeeld begint de naam van de cloudsjabloon met .
   Het ontwerpcanvas voor de sjabloon die met Snelstart is gemaakt.
  4. In het midden bevindt zich het canvas waarop u onderdelen sleept en verbindt.
  5. Rechts vindt u de YAML-editor voor cloudsjablonen als code, waar u alle gegevens voor een cloudsjabloon kunt verfijnen.
   De YAML definieert de cloudsjabloononderdelen.
  6. Aan de linkerzijde ziet u de lijst met onderdelen die u aan de cloudsjabloon kunt toevoegen.
  7. Als u de versie van de cloudsjabloon wilt zien, klikt u op Versie en merkt u op dat er al een versie van de sjabloon beschikbaar is.
   U kunt in Automation Assembler cloudsjablonen implementeren die zijn vrijgegeven of niet zijn vrijgegeven. Om sjablonen in Automation Service Broker beschikbaar te maken, moeten deze worden vrijgegeven.
 10. Selecteer Resources > Implementaties > Implementaties.
  Implementatie gemaakt met Snelstart
  Als u de wizard Snelstart meer dan één keer hebt uitgevoerd, hebt u implementaties als validatie voor elke wizardconfiguratie.
  1. Controleer de informatie die wordt verstrekt op de implementatiekaart.
   • Implementatienaam is Snelstart-implementatie.
   • Project is Snelstart-project.
   • Aanvrager is Fritz. In uw omgeving is dit het gebruikersaccount dat u heeft gebruikt om Snelstart uit te voeren.
   • Resourcenaam is fritz-001. Deze naam is gebaseerd op de aangepaste naam die u in de Snelstart heeft gedefinieerd. Als u een andere resource implementeert met behulp van deze naamgevingsconventie is de naam waarschijnlijk fritz-002.
   • De energiestatus geeft aan dat de resource is Ingeschakeld.
   • Vervalt in de maand is de beginleaseperiode. De waarde zal aftellen tot de vervaldatum.
   • Acties zijn de wijzigingen in het implementatieniveau die u kunt maken, inclusief uitschakelen of vernietigen.
  2. Klik op de naam van de implementatie in de lijst implementaties zodat u de implementatiegegevens kunt zien en de beschikbare informatie kunt controleren.

   Implementatiegegevens
   • Naam van de cloudsjabloon die is gebruikt om de implementatie te maken. In dit voorbeeld is dit de sjabloon die u heeft geselecteerd in Snelstart.
   • Het tabblad Topologie biedt een visualisatie van de relatie tussen de geïmplementeerde onderdelen. Dit voorbeeld is een eenvoudige machine. Als de implementatie meerdere machines, netwerken en opslagplaatsen heeft, kunt u een meer krachtige topologie zien.
   • Tabbladen voor Geschiedenis en Bewaken. Geschiedenis is het logboek van de implementatie en alle wijzigingen die u aanbrengt met behulp van de acties. Bewaken is relevant als u integreert met VMware Aria Operations.
   • Accountregio's waar de resource is geïmplementeerd.
   • Acties die u kunt uitvoeren op de geselecteerde resource.
 11. Om te begrijpen hoe de implementatie is ingericht, selecteert u Infrastructuur > Activiteit > Aanvragen en klikt u op de implementatienaam.
  Aanvraaggegevens voor het toewijzingsproces van de implementatiemachine

  De Aanvraaggegevens bieden een grafische weergave van hoe de implementatieaanvraag wordt verwerkt en ingericht. U kunt het project, de machine en de netwerktoewijzing en -inrichting bekijken om te zien waar de werklast is geplaatst.

  Wanneer u uw infrastructuur en cloudsjablonen maakt, bieden de aanvraaggegevens inzichten die u kunt gebruiken om problemen met onverwacht gedrag of mislukte implementaties op te lossen.

Volgende stappen

Ga door met uw rondleiding in Automation Service Broker.

Rondleiding door de wijzigingen van de Snelstart voor Automation Service Broker

Automation Service Broker is waar u uw gebruikers een catalogus van sjablonen en andere sjablonen verstrekt die zij kunnen implementeren op de cloudaccounts die u opgeeft. In dit gedeelte van de rondleiding kunt u zien wat de Snelstart voor u heeft geconfigureerd.

De rondleiding krijgt u om de gebruikersinterface te leren kennen en enkele taken te begrijpen die u later zelf kunt uitvoeren.

Als u de Snelstart-wizard meer dan één keer uitvoert, ziet u representatieve voorbeelden voor elke uitvoering terwijl u deze rondleiding doet.

Voorwaarden

Bekijk de rondleiding door Automation Assembler. Zie Rondleiding door de wijzigingen van de Snelstart voor Automation Assembler.

Procedure

 1. Om te zien hoe uw consumenten sjablonen implementeren, navigeert u naar Automation Service Broker met het menu in de rechterbovenhoek.
  1. Klik op de navigatiematrix in de rechterbovenhoek.
  2. Selecteer Service Broker.
   Automation Service Broker-catalogus met catalogusitems die door Snelstart zijn gemaakt.

   U ziet dat de drie catalogusitems de vrijgegeven VMware Cloud Templates van Automation Assembler zijn.

  3. Om te zien wat de Snelstart heeft geïmplementeerd, selecteert u Verbruiken > Implementaties > Implementaties.
   Implementatie ingericht door de Snelstart

   U ziet dat deze implementatie dezelfde is als de implementatie die we in Automation Assembler hebben gezien.

 2. Om te zien hoe Snelstart Automation Service Broker heeft geconfigureerd om de sjablonen in de catalogus op te geven, selecteert u Inhoud en beleidsregels.
  1. Klik op Contentbronnen.
   Contentbron toegevoegd door de Snelstart

   In dit geval zijn de sjablonen de inhoudsbron. U kunt ook Amazon Web Services CloudFormation-sjablonen, Automation Orchestrator-werkstromen en sjablonen die u aan uw consumenten wilt leveren, toevoegen.

  2. Klik op Content.
   Inhoud toegevoegd aan Automation Service Broker door Snelstart

   In deze lijst ziet u de lijst met alle inhoud in Automation Service Broker, inclusief de sjablonen van Automation Assembler.

  3. Selecteer Beleid > Definities.
   Leasebeleid dat door de Snelstart is gemaakt.

   U kunt beleidsregels in Automation Service Broker maken en beheren, inclusief leasebeleid dat van toepassing is op Automation Assembler-implementaties.

  4. Als u het project en de aangepaste naam wilt bekijken die u heeft gemaakt in de Snelstart en die u in het Automation Assembler-gedeelte van de rondleiding heeft gezien, selecteert u Infrastructuur > Beheer > Projecten.
   Het project dat door de Snelstart is gemaakt.

   U ziet dat slechts een beperkt aantal infrastructuuropties die u in Automation Assembler heeft gezien, beschikbaar is in Automation Service Broker. Alleen de opties die u moet gebruiken om de catalogus voor uw consumenten in te stellen, worden aangeboden.

Volgende stappen

Om nog een cloudaccount toe te voegen, de infrastructuur te configureren die het account ondersteunt en een sjabloon te implementeren die het ondersteunt, gebruikt u Stapsgewijze instelling. Zie Hoe kunt u aan de slag met Automation Assembler met behulp van de Begeleide configuratie?.