Als beheerder kunt u het Automation Orchestrator Client-systeemdashboard gebruiken om nuttige metriekgegevens te verzamelen over de knooppunten van uw Automation Orchestrator-omgeving.

U kunt het systeemdashboard openen door te klikken op het tabblad Systeem, bovenaan de pagina Automation Orchestrator Client-dashboard. De opgegeven gegevens omvatten:
  • Knooppuntstatus
  • Knooppunteigenschappen
  • Clusterinstellingen. U kunt alleen de clusterinstellingen van het systeemdashboard weergeven. Als u deze instellingen wilt wijzigen, gaat u naar de pagina Orchestrator-clusterbeheer van het Automation Orchestrator Control Center.
  • Informatie over threads
  • Heapgeheugen
  • Niet-heapgeheugen
  • Bestandssysteemgebruik
  • Verificatiegegevens
  • Verbindingspool voor Orchestrator-database
  • Invoerargumenten voor proces
Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de status van individuele knooppunten van uw Automation Orchestrator-omgeving te controleren en problemen op te lossen. Als u wilt navigeren tussen afzonderlijke knooppunten, klikt u op het tabblad dat is gekoppeld aan een knooppunt bovenaan het systeemdashboard.