Automation Orchestrator-beheerders kunnen gebruikmaken van werkstroomprofiling en de metrieken van het systeemdashboard om problemen met het Automation Orchestrator-systeem en werkstromen op te lossen.

De profilingfunctie verzamelt metriekgegevens over werkstroomuitvoeringen. Profiling van werkstromen is standaard ingeschakeld. Als u automatische profilering wilt deactiveren, gaat u naar Control Center > Extensie-eigenschappen > profiler-8.13.0.

De andere bron voor metriekgegevens in de Automation Orchestrator Client is het systeemdashboard, dat metrieken op systeemniveau biedt. Zie Het Automation Orchestrator-systeemdashboard gebruiken voor meer informatie.