Om de beste infrastructuur te vinden waarop een implementatie kan worden geplaatst, neemt VMware Aria Automation verschillende filterbeslissingen. VMware Aria Automation-integratie met VMware Aria Operations kan de beslissing over de verdeling verder verfijnen.

VMware Aria Operations kan helpen bij de optimale verdeling van workloads, mits u de optie Geavanceerd plaatsingsbeleid in uw vSphere-gebaseerde cloudzones heeft ingeschakeld.

Daarnaast moeten de vSphere-cloudaccounts voor de cloudzones worden beheerd door VMware Aria Operations.

Fase 1: Reservering

Opmerking: Hoewel de naam identiek is, is de reservering niet gerelateerd aan de vRealize Automation 7-reserveringsfunctie.

De VMware Aria Automation-reserveringsfase is hetzelfde, ongeacht of u geavanceerde plaatsing met VMware Aria Operations inschakelt.

Diagram van reserveringsfase
 1. Reservering begint met een cloudsjabloon die aan een project is gekoppeld. Dat project is op zijn beurt gekoppeld aan cloudzones.
 2. De cloudzones bestaan uit computerbronhosts, pools en clusters en gekoppelde opslag.

  In eerste instantie kan elke cloudzone in het project een mogelijk plaatsingsdoel zijn.

 3. VMware Aria Automation filtert cloudzones die onvoldoende gezonde resources voor de implementatie hebben.

  Als bijvoorbeeld te veel resources zijn uitgeschakeld of in onderhoud zijn, wordt die cloudzone gefilterd.

 4. VMware Aria Automation filtert cloudzones die niet aan de bedrijfsvereisten kunnen voldoen.

  De implementatie kan bijvoorbeeld een prijs- of budgetlimiet voor de zone overschrijden.

 5. VMware Aria Automation filtert cloudzones die niet aan de clustervereisten kunnen voldoen.

  De resources van de cloudzone kunnen bijvoorbeeld CPU- of geheugengebruikslimieten hebben die te laag zijn voor de implementatie.

 6. VMware Aria Automation filtert cloudzones die geen affiniteit met applicatiebeperkingen hebben.

  Affiniteit vereist dat beperkingstags voor cloudsjabloon of op projectniveau overeenkomen met capaciteitstags die ergens in de resources van de cloudzone zijn gevonden.

  Als de cloudsjabloon of het project bijvoorbeeld een opslagbeperking heeft om opslag te gebruiken met de tag pci, wordt een cloudzone gefilterd waarin geen van de opslagresources die capaciteitstag heeft.

 7. VMware Aria Automation selecteert cloudzones met de beste inrichtingsprioriteit.
 8. Als het plaatsingsbeleid op projectniveau anders is dan Standaard, selecteert VMware Aria Automation een cloudzone die het niet-standaardplaatsingsbeleid ondersteunt.

  In deze release is Verspreid de enige niet-standaardwaarde. Verspreid verdeelt de workload door de cloudzone met de lagere verhouding van virtuele machines tot hosts te selecteren. Met Standaard wordt in de eerste beschikbare zone geïmplementeerd.

  Het plaatsingsbeleid van een project is alleen een factor tijdens de fase van de reservering van de cloudzone. Dit heeft geen invloed op, en is niet gerelateerd aan, het plaatsingsbeleid voor cloudzones in de toewijzingsfase.

Wanneer deze is voltooid, selecteert de reserveringsfase één cloudzone en de bijbehorende resources. VMware Aria Automation reserveert de eerste beschikbare zone die gekwalificeerd is na het voldoen aan de voorgaande filters.

Fase 2: Toewijzing

VMware Aria Automation controleert de gereserveerde computerbronnen voor de cloudzone en gekoppelde opslag.

Diagram van toewijzingsfase
 1. In de cloudzone filtert VMware Aria Automation resources die de onderhoudsstatus of uitgeschakelde status hebben.

  Houd er rekening mee dat er nog steeds voldoende gezonde resources zijn voor de implementatie. Anders zou de hele cloudzone zijn gefilterd tijdens de reserveringsfase.

 2. VMware Aria Automation filtert resources die niet overeenkomen met beperkingen op clusterniveau in de cloudsjabloon of het project.

  Een resource in de cloudzone kan bijvoorbeeld worden getagd met test onder Infrastructuur > Resources > Berekenen.

  Als de cloudsjabloon of het project een beperkingstag voor gebruik van een dev-resource heeft, wordt de test-resource gefilterd.

  Daarnaast kunnen opslag- of netwerkprofielen in de cloudzone op manieren worden getagd die niet overeenkomen met opslagbeperkingen op clusterniveau of netwerkbeperkingen in de cloudsjabloon of het project.

 3. VMware Aria Automation filtert resources op basis van affiniteitsinstellingen die in vCenter zijn gedefinieerd.

  Er kan bijvoorbeeld een regel in vCenter zijn waarbij de aanwezigheid van een virtuele machine in één cluster kan voorkomen dat een ander cluster wordt gebruikt.

 4. VMware Aria Automation filtert resources die niet overeenkomen met resterende aangepaste beperkingen in de cloudsjabloon of het project.

  Als de cloudsjabloon bijvoorbeeld een beperking voor het gebruik van een met ubuntu getagde image bevat, wordt een cloudzone gefilterd waarin geen van de imagetoewijzingen is getagd met ubuntu.

 5. VMware Aria Automation zoekt naar de best mogelijke computerbron en opslag in overeenstemming met het plaatsingsbeleid voor de cloudzone.

  VMware Aria Automation schakelt VMware Aria Operations alleen in wanneer aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

  • Het plaatsingsbeleid voor de cloudzone is ingesteld op Geavanceerd.
  • Na het filteren via stap 4 blijven ten minste één DRS-cluster en de opslag die hieraan is gekoppeld, gekwalificeerd.

  Anders gaat VMware Aria Automation verder met een eigen plaatsingsalgoritme zonder invoer van VMware Aria Operations.

Aanbeveling voor VMware Aria Operations-plaatsing

Indien gekwalificeerd voor invoer van VMware Aria Operations, neemt VMware Aria Automation contact op met VMware Aria Operations voor een aanbeveling voor de best mogelijke computerbron en opslag voor de implementatie. VMware Aria Automation verzendt de volgende gegevens naar VMware Aria Operations:

 • De gekwalificeerde DRS-doelclusters en hun gekoppelde gegevensopslagruimten of gegevensopslagcluster
 • Het aantal resources of de clustergrootte van de implementatie
 • CPU- en geheugenvereisten voor de virtuele machines in de implementatie
 • Schijfvereisten voor de virtual machines in de implementatie

Als VMware Aria Operations vanuit de gekwalificeerde doelen een optimale plaatsing voor elk van de virtuele machines kan retourneren, wijst VMware Aria Automation computerbronnen en opslag toe op basis van de aanbeveling van VMware Aria Operations.

Raadpleeg de documentatie voor vRealize Operations voor meer informatie over hoe VMware Aria Operations workloads afhandelt.

Als VMware Aria Operations geen aanbeveling kan vinden of VMware Aria Automation geen DRS-cluster en opslag kan vinden, controleert VMware Aria Automation de terugvalinstelling van de cloudzone:

 • Met terugval

  VMware Aria Automation wijst computerbronnen en opslag toe die nog steeds gekwalificeerd zijn, zelfs zonder aanbeveling van VMware Aria Operations.

 • Zonder terugval

  VMware Aria Automation annuleert de aanvraag en gaat niet verder met de inrichting.

Fase 3: Inrichting

VMware Aria Automation implementeert de virtuele machines, de opslag en het netwerk die zijn aangevraagd via de adapter voor het plaatsingsdoel dat aan het eind van de toewijzingsfase is geselecteerd.

Het plaatsingsdoel bestaat uit computerhosts, clusters of resourcepools en gekoppelde gegevensopslag of gegevensopslagcluster.