Als cloudbeheerder kunt u een Microsoft Azure-cloudaccount maken voor accountregio's waarop uw team VMware Aria Automation-cloudsjablonen gaat implementeren.

VMware Aria Automation Microsoft Azure-integraties ondersteunen Azure Marketplace-images. Gebruikers kunnen een Azure Marketplace opgeven wanneer ze de imagetoewijzing in Automation Assembler instellen. Automation Assembler haalt automatisch de informatie over het plan op in elke opgegeven Marketplace-image. Wanneer u Marketplace-images gebruikt, moeten gebruikers juridische voorwaarden voor plannen in hun Azure-portal accepteren. Anders treedt er een uitzondering op wanneer ze de cloudsjabloon proberen te implementeren en mislukt de implementatie.

Zie End-to-end WordPress-toepassingsvoorbeeld om een voorbeeld te zien van hoe een Microsoft Azure-cloudaccount werkt in VMware Aria Automation.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Verbindingen > Cloudaccounts en klik op Cloudaccount toevoegen.
 2. Selecteer het Microsoft Azure-accounttype en voer de inloggegevens en andere waarden in.
 3. Selecteer de juiste Azure-omgeving. De selectie kan Azure Public Cloud zijn, wat geschikt is voor de meeste gebruikers, of het kan de Azure US Government Cloud zijn, welke geldig is voor geautoriseerde gebruikers van de overheid.
 4. Klik op Valideren.
  De accountregio's die aan het account zijn gekoppeld worden verzameld.
 5. Selecteer de regio’s waarin u deze resource wilt inrichten.
 6. Klik op Een cloudzone maken voor de geselecteerde regio's om efficiënt te werken.
 7. Als u tags moet toevoegen om een tagstrategie te ondersteunen, voert u mogelijkheidstags in. Zie Tags gebruiken om Automation Assembler-resources en -implementaties te beheren en Een tagstrategie maken.

  videosymboolVoor meer informatie over hoe capaciteitstags en beperkingstags helpen bij het beheren van implementatieplaatsingen raadpleegt u de Beperkingstags en plaatsing-videotutorial.

 8. Klik op Opslaan.

resultaten

Het account wordt toegevoegd aan VMware Aria Automation en de geselecteerde regio's zijn beschikbaar voor de opgegeven cloudzone.

Volgende stappen

Maak infrastructuurresources voor dit cloudaccount.

Wanneer u een cloudsjabloon maakt met behulp van het Azure-cloudaccount, kunt u beperkingen gebruiken om een resourcegroep in een geselecteerde regio te implementeren.

De optie type:cloud.Azure.ResourceGroup voor de cloudsjabloon wordt weergegeven in de lijst met automatische suggesties en de eigenschappenpop-ups in de cloudsjabloon zoals weergegeven in de volgende voorbeelden.

schermafdruk van de prompt voor de cloudsjabloon zoals beschreven

meer cloudsjablooncode zoals beschreven in de tekst

Wanneer u een Azure-cloudaccount aan een cloudsjabloon toevoegt, kunt u ervoor kiezen om beschikbaarheidssets desgewenst opnieuw te gebruiken. Abonnementen hebben een limiet van 2000 beschikbaarheidssets en 25.000 virtuele machines. Het is daarom zinvol om beschikbaarheidssets waar mogelijk opnieuw te gebruiken. Er zijn twee YAML-eigenschappen die u kunt gebruiken om te bepalen hoe implementaties beschikbaarheidssets gebruiken. Met de eigenschap availabilitySetName kunt u een beschikbaarheidsset opgeven die moet worden gebruikt. De tweede eigenschap is doNotAttachAvailabilitySet die standaard op onwaar is ingesteld. Als deze eigenschap op waar is ingesteld, maakt VMware Aria Automation de implementatie zonder beschikbaarheidsset.

U kunt beschikbaarheidssets of beschikbaarheidszones gebruiken met een Azure-cloudaccount, maar niet beide.

U kunt geen implementatie maken zonder beschikbaarheidsset als u een load balancer gebruikt die aan de virtuele machine is gekoppeld.

In de volgende tabel wordt beschreven hoe VMware Aria Automation zich gedraagt, afhankelijk van of een resourcegroep en een beschikbaarheidsset zijn opgegeven in de cloudsjabloon.

Een beschikbaarheidsset kan niet bestaan zonder deel uit te maken van een resourcegroep. De beschikbaarheidssets in een bepaalde resourcegroep moeten unieke namen hebben. Beschikbaarheidssets kunnen alleen dezelfde naam hebben als ze deel uitmaken van verschillende resourcegroepen.

Als u geen resourcegroepnaam opgeeft, maakt VMware Aria Automation een nieuwe resourcegroep. Dit houdt in dat een nieuwe beschikbaarheidsset ook moet worden gemaakt, zelfs als een naam wordt doorgegeven. De nieuwe set gebruikt de naam die wordt doorgegeven.

Tabel 1.
Resourcegroep opgegeven Beschikbaarheidsset opgegeven Resultaat
Nee Nee VMware Aria Automation maakt een nieuwe resourcegroep en een nieuwe beschikbaarheidsset voor de virtuele machine.
Ja Nee VMware Aria Automation hergebruikt een bestaande resourcegroep en maakt een nieuwe beschikbaarheidsset voor de virtuele machine.
Nee Ja VMware Aria Automation maakt een nieuwe resourcegroep en een nieuwe beschikbaarheidsset met de opgegeven naam.
Ja Ja VMware Aria Automation hergebruikt de bestaande resourcegroep. Als er al een beschikbaarheidsset met de opgegeven naam in die groep bestaat, wordt deze ook opnieuw gebruikt. Als er geen beschikbaarheidsset is met de opgegeven naam in de groep, wordt er een nieuwe met die naam gemaakt.

U kunt ook beschikbaarheidszones gebruiken met geïmplementeerde virtuele Azure-machines in plaats van beschikbaarheidssets. Als u beschikbaarheidszones gebruikt, kunt u een Azure-beschikbaarheidszone voor een ingerichte machine opgeven, door computeresources te taggen of door beperkingen te gebruiken die worden uitgedrukt via soorttoewijzing.

Met deze functie kunnen gebruikers een machine in een Azure-beschikbaarheidszone inrichten door de computes te taggen of de soorttoewijzing te selecteren die de gewenste beschikbaarheidszone bevat.

Als u beschikbaarheidszones voor een virtuele Azure-machine wilt gebruiken, moet u de booleaanse eigenschap attachAvailabilityZone die is ingesteld op true, expliciet doorgeven in de cloudsjabloon voor het cloudaccount, zoals wordt weergegeven in het volgende fragment van de cloudsjabloon.

format version: 1
inputs: {}
resources:
  Cloud_Aure_Machine_1:
  type: Cloud Azure Machine
  properties:
   image: ubuntu
   flavor: small
   attachAvailabilityZone: true

Als deze eigenschap niet aanwezig is, wordt er geen beschikbaarheidszone gebruikt voor de ingerichte machine. In plaats daarvan wordt een beschikbaarheidsset gemaakt. Als deze eigenschap aanwezig is en is ingesteld op true, kunt u de gewenste beschikbaarheidszone selecteren op het tabblad Berekenen van de cloudzone.

Als beschikbaarheidszones worden gebruikt in een cloudaccount, zijn het SKU-type IP en de IP-toewijzingsmethode Statisch en is het SKU-type PublicIPAddress beperkt tot Standaard. Ook worden niet alle beschikbaarheidszones ondersteund voor elke soort in elke regio. In de volgende tabel worden de regio's beschreven die de selectie van beschikbaarheidszones ondersteunen. Houd er rekening mee dat elk van de ondersteunde regio's drie zones heeft. Elke regio in de tabel moet Azure-beschikbaarheidszones ondersteunen, maar afhankelijk van de geselecteerde grootte in de soorttoewijzing kan deze tot slechts één zone worden beperkt.

Regio Ondersteunde zones
Brazilië - zuid 3
Canada - centraal 3
VS - centraal 3
VS - oost 3
VS - oost 2 3
VS - zuid-centraal 3
VS - west 2 3
VS - west 3 3
VS Gov Virginia 3
Azië - oost 3
Azië - zuidoost 3
Australië - oost 3
China - noord 3 3
India - centraal 3
Japan - oost 3
Korea - centraal 3
Europa - noord 3
Europa - west 3
Frankrijk - centraal 3
Duitsland - west-centraal 3
Noorwegen - oost 3
Zweden - centraal 3
Zwitserland - noord 3
VK - zuid 3
Zuid-Afrika - noord 3

Als u machine-inrichting in een beschikbaarheidszone wilt gebruiken en later een werkende SSH voor de machine wilt gebruiken, moet u eerst een correct geconfigureerde netwerkbeveiligingsgroep in Azure Portal hebben, met SSH ingeschakeld. Daarnaast moet u een netwerkprofiel maken met de geïnventariseerde gegevens voor de netwerk- en beveiligingsgroepen en vervolgens dit netwerkprofiel gebruiken bij de inrichting.

Automation Assembler ondersteunt momentopnamen van Azure-schijven voor geïmplementeerde virtuele machines. Zie Werken met momentopnamen voor schijven van virtuele Microsoft Azure-machines in VMware Aria Operations voor meer informatie.

Automation Assembler ondersteunt verschillende opties voor opstartdiagnose voor Azure-implementaties. Opstartdiagnose maakt foutopsporing mogelijk bij virtuele Azure-machines en kan daarbij logboekinformatie en relevante schermafbeeldingen verzamelen. Zie Opstartdiagnose en logboekanalyse gebruiken met een virtuele Microsoft Azure-machine voor meer informatie.

Naast standaardschijfopties ondersteunen Azure-integraties de selectie van Azure-prestatieschijftypen voor gebruikers van Azure SSD Premium-schijven. Met deze functie kunnen gebruikers de prestaties naar behoefte maximaliseren. Niet alle configuraties van de prestatieschijf worden ondersteund. Zie https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/disks-change-performance voor meer informatie over ondersteunde configuraties.

U kunt het type prestatieschijf tijdens de implementatieconfiguratie configureren met behulp van de eigenschap performanceTierType in uw cloudsjabloon. In het volgende voorbeeld ziet u een mogelijke implementatie.

formatVersion: 1 
inputs: {}
resources:
 Cloud_Azure_Disk_1:
  type: Cloud.Azure.Disk
  properties:
   capacityGb: 2
   managedDiskType: Premium SSD
   performanceTier: P1