Als voor een werkstroom invoerparameters zijn vereist, wordt een dialoogvenster geopend waarin gebruikers de vereiste waarden invoeren. U kunt de inhoud, lay-out en presentatie van dit dialoogvenster indelen met de ontwerpfunctie voor invoerformulieren.

De ontwerpfunctie voor invoerformulieren vindt u op het tabblad Invoerformulier van de werkstroomeditor. Deze ontwerpfunctie bestaat uit een navigatiemenu, ontwerpcanvas en eigenschappenmenu. U kunt invoer en generieke elementen vanuit het linkermenu naar het ontwerpcanvas slepen. Op het canvas kunt u de positie van de invoerparameters instellen, deze in afzonderlijke invoertabbladen indelen en de eigenschappen voor invoerparameters configureren.
Opmerking: U kunt geen inhoud van het tabblad Variabelen van de werkstroomeditor gebruiken in de ontwerpfunctie voor invoerformulieren. U kunt alleen parameters gebruiken van het tabblad Invoer/Uitvoer.
Algemene elementen
U kunt algemene elementen, zoals vervolgkeuzelijsten en tekstvakken voor wachtwoorden, toevoegen aan de ontwerpfunctie voor invoerformulieren. Algemene elementen komen niet overeen met werkelijke invoerparameters, maar kunnen aan invoerparameters worden gebonden.