Gebruik externe acties om de invoer van uw aangepaste werkstromen te valideren.

Voorwaarden

Maak een aangepaste werkstroom met invoerparameters. Zie Werkstromen maken in de Automation Orchestrator Client voor meer informatie.

U kunt de ontwerpfunctie voor invoerformulieren gebruiken om externe validaties voor uw werkstroominvoer te maken. Externe validaties gebruiken actiescripts die een tekenreekswaarde retourneren wanneer de waarde van de invoerparameter een fout bevat. Als de waarde van de invoerparameter geldig is, retourneert de externe validatie niets.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Automation Orchestrator-client.
 2. Maak een validatieactie.
  1. Ga naar Bibliotheek > Acties.
  2. Klik op Nieuwe actie.
  3. Voer de vereiste informatie in op het tabblad Samenvatting.
  4. Voer de invoerparameters voor de validatieactie in.
   Opmerking: De namen van de invoerparameters voor de validatieactie moeten identiek zijn aan de namen van de invoerparameters voor de werkstroom die worden gevalideerd.
  5. Voer het script van de validatieactie in op het tabblad Script.
   if (in_1=="invalid") {
   												return "in_1 can't be invalid!";
   }
   								if (in_2=="invalid") {
   												return "in_2 can't be invalid!";
   }
   
   //inputs are valid, return nothing
   
   Opmerking: Het voorgaande script is een eenvoudig voorbeeld en vertegenwoordigt niet het volledige bereik van de validatiescripts die kunnen worden gebruikt.
  6. Klik op Opslaan.
 3. Pas externe validatie toe.
  1. Ga naar Bibliotheek > Werkstromen.
  2. Selecteer uw aangepaste werkstroom.
  3. Selecteer het tabblad Invoerformulier.
  4. Selecteer het klembordpictogram linksboven op het scherm.
  5. Sleep een Automation Orchestrator-validatie-element naar het canvas.
  6. Selecteer het validatie-element, voer een validatielabel in en selecteer de validatieactie.
  7. (Optioneel) Maak aanvullende validatie-elementen.
  8. Klik op Opslaan.
 4. Voer de werkstroom uit.
  Als er een fout optreedt tijdens de validatie, wordt een tekenreeks geretourneerd. Als de validatie is gelukt, wordt er niets geretourneerd en wordt de uitvoering van de werkstroom voortgezet.

resultaten

U hebt een externe validatie voor uw aangepaste Automation Orchestrator-werkstroom gemaakt.