Push de wijzigingen die u in lokale Automation Orchestrator-objecten heeft aangebracht, naar uw geïntegreerde Git-opslagplaats. In deze gebruikssituatie pusht u wijzigingen in een Python-gebaseerde Automation Orchestrator-actie naar een specifieke Git-tak.

U kunt een lokale wijzigingsset naar een Git-opslagplaats pushen. Elke wijzigingsset kan bestaan uit een of meer aangepaste Automation Orchestrator-objecten.

Opmerking: Het proces van het pushen en annuleren van wijzigingen in een Git-opslagplaats wordt niet beperkt door groepsrechten. Daarom kan een werkstroomontwikkelaar van de ene groep lokale wijzigingen die door een andere ontwikkelaar zijn aangebracht, pushen of annuleren.

Voorwaarden

Procedure

 1. Meld u aan bij de Automation Orchestrator Client.
 2. Bewerk uw Python-actie.
  1. Navigeer naar Bibliotheek > Acties en selecteer uw Python-actie.
  2. Maak kleine wijzigingen in de actie, zoals het wijzigen van de beschrijving.
  3. Sla de actie op.
 3. Push uw wijzigingen naar de Git-opslagplaats.
  Opmerking: U kunt lokale wijzigingen ook op objectniveau pushen door te klikken op de optie Versie die onderaan de objecteditor wordt weergegeven.
  1. Navigeer naar Beheer > Git-geschiedenis.
   De pagina Git-geschiedenis toont de huidige verschillen tussen de lokale versietak en de geselecteerde Git-opslagplaatstak. U kunt de vermelding voor een aangepast Automation Orchestrator-object uitvouwen om de versieverschillen te bekijken.
   Opmerking: U kunt een lokale wijzigingsset annuleren door te klikken op Alles annuleren.
   In de vRealize Orchestrator-clientinterface wordt de pagina Git-geschiedenis weergegeven.
  2. Klik op Pushen.
  3. Voer een committitel in.
  4. (Optioneel) Voer een korte beschrijving in voor de commit.
  5. Selecteer de wijzigingen in uw Python-actie die u naar de Git-opslagplaats wilt pushen.
 4. Klik op Pushen om het pushen van de lokale wijzigingsset naar de Git-opslagplaats te voltooien.

Volgende stappen

Nadat u de ontwikkeling in uw Git-tak hebt voltooid, kunt u deze samenvoegen met de hoofdstructuur. Zie Een samenvoegingsaanvraag maken.