Tags zijn een essentieel onderdeel van Automation Assembler en sturen de plaatsing van implementaties via het afstemmen van mogelijkheden en beperkingen. U moet tags begrijpen en effectief implementeren om optimaal gebruik te maken van Automation Assembler.

Tags zijn labels die u aan Automation Assembler items toevoegt. U kunt elke tag maken die geschikt is voor uw organisatie en implementatie. Tags fungeren als meer dan alleen labels, omdat tags bepalen hoe en waar Automation Assemblerresources en infrastructuur gebruikt om implementeerbare services te bouwen. Tags ondersteunen ook governance in Automation Assembler.

Tagstructuur

Tags moeten de conventie van het paar name:value volgen, maar voor het overige heeft hun constructie grotendeels een vrije vorm. In Automation Assembler worden alle tags op dezelfde manier weergegeven en wordt de tagfunctionaliteit bepaald door de context.

Tags in infrastructuurresources werken bijvoorbeeld hoofdzakelijk als capaciteitstags omdat Automation Assembler deze gebruikt om resources af te stemmen op implementaties. Ze kunnen ook de resources identificeren.

Tagfunctie

De primaire functie van tags is om de mogelijkheden en beperkingen uit te drukken die Automation Assembler gebruiken om implementaties te definiëren. Context bepaalt de functie van tags. Tags die in cloudzones, netwerk- en opslagprofielen zijn geplaatst, en individuele infrastructuurresources functioneren als capaciteitstags en definiëren de gewenste capaciteiten voor infrastructuur die wordt gebruikt in implementaties. Tags die op de cloudsjabloonfunctie worden geplaatst, fungeren als beperkingen die resources voor implementaties definiëren. Daarnaast kunnen cloudbeheerders beperkingstags op projecten plaatsen om een vorm van governance voor die projecten toe te passen. Deze beperkingstags worden toegevoegd aan andere beperkingen die in cloudsjablonen worden gebruikt.

Tijdens het inrichten stemt Automation Assembler deze capaciteiten af op beperkingen, die ook als tags worden uitgedrukt, in cloudsjablonen voor het definiëren van de implementatieconfiguratie. Deze taggebaseerde capaciteits- en beperkingsfunctionaliteit legt de basis voor implementatieconfiguratie in Automation Assembler. U kunt bijvoorbeeld tags gebruiken om de infrastructuur alleen voor PCI-resources in een bepaalde regio beschikbaar te maken.

<img src="..." alt="">

Op een secundair niveau kunnen tags ook nuttig zijn bij het zoeken en identificeren van opslag- en netwerkitems en andere infrastructuurresources.

Stel bijvoorbeeld dat u cloudzones instelt en dat er veel berekeningsresources beschikbaar zijn. Als u uw berekeningsresources op de juiste wijze hebt getagd, kunt u de zoekfunctie op het tabblad Berekenen van de pagina Cloudzone gebruiken om de resources te filteren die aan die specifieke cloudzone zijn gekoppeld.

De pagina Tagbeheer van Automation Assembler en de configuratiepagina's voor resources bevatten bovendien zoekfuncties waarmee u items kunt zoeken op tagnamen. Het gebruik van logische en leesbare tags voor deze items is essentieel om deze zoek- en identificatiefunctie mogelijk te maken.

Bekijk de volgende video voor meer informatie en voorbeelden van taggebruik: https://youtu.be/4zNQ33RyQio

Externe tags

Automation Assembler kan ook externe tags bevatten. Deze tags worden automatisch geïmporteerd van cloudaccounts die u aan een instantie van Automation Assembler koppelt. Deze tags kunnen vanuit vSphere, AWS, Azure of andere externe softwareproducten worden geïmporteerd. Nadat de tags zijn geïmporteerd, zijn deze op dezelfde manier als door gebruikers gemaakte tags beschikbaar voor gebruik.

Tags beheren

U kunt de pagina Tagbeheer in Automation Assembler gebruiken om uw tagbibliotheek bij te houden en te beheren. U kunt op deze pagina ook tags maken. Daarnaast is de pagina Tagbeheer de enige pagina waarop u externe tags kunt weergeven en identificeren.

<img src="..." alt="">

Tagstrategie

Om verwarring te minimaliseren, moet u een geschikte codestrategie en coderingsconventies ontwerpen voordat u tags in Automation Assembler maakt, zodat alle gebruikers die tags maken en gebruiken, begrijpen wat deze betekenen en hoe deze moeten worden gebruikt. Zie Een tagstrategie maken.